Rekommendationer för arbetsplatser för specialister inom patologi

Svensk förening för patologis styrelse har sammanställt rekommendationer för arbetsplatser för specialister inom klinisk patologi.
Dokumentet finns tillgänglig på hemsidan under föreningen-resurser.

Rekommendationer för arbetsplatser för konsulter och specialister inom Patologi

02 februari 2024

Fler nyheter


Alla nyheter