SvFP

Vill du hjälpa till att främja patologins utveckling?

Föreningen utgörs av patologer i Sverige samt korresponderande medlemmar från andra länder/specialiteter. Föreningens styrelse utgörs av föreningsmedlemmar som föreslås av en valberedning och väljs av medlemmarna vid årsmöte. SvFP är en del av SLS och SLF (men medlemskap i SvFP innebär inte automatiskt medlemskap i dessa organisationer).

Bli medlem i SvFP

Våra samarbeten