Kommittèer

SvFPs arbete bedrivs med stöd av fyra kommittéer, som i gemensamma frågor skall samråda. Sammankallande markerad med kursiv stil.

Programkommittén skall kontaktas för planering av det vetenskapliga programmet vid föreningens möten.

Johan Hartman, patolog, Stockholm (vetenskaplig sekreterare)

Utbildningskommittén har ansvaret för planering och genomförande av specialistutbildning och efterutbildning för specialistkompetenta patologer.

Diane Grelaud, patolog, Lund
Anca Dragomir, patolog , Uppsala
Maja Fors, patolog, Umeå
Gunilla Rask, patolog Umeå
Jonas Brenner, ST-läkare Borås

Kvalitets- och standardiseringskommitténs styrgrupp
Kommittén utgörs av samtliga sammankallanden för KVASTgrupperna.

Epost till KVAST:  via sammankallande för styrgruppen Christina Kåbjörn Gustafsson

Kommittén för Svensk Molekylär Patologi har ansvaret för att bevaka patologins centrala roll för molekylärbiologiska analyser med fokus på strategi, utveckling, kommunikation och möten.

Anders Edsjö, patolog, Lund
Johan Botling, patolog, Uppsala
Fredrik Enlund, sjukhusgenetiker, Göteborg/Kalmar
Gisela Helenius, molekylärbiolog, Örebro
Lorand Kis, patolog, Stockholm
Richard Palmqvist, patolog, Umeå