Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2024/2025

Eugenia Colón - Ordförande
Sofie Vikström - Vice-ordförande
Ann-Sofie Ceciliasson - Sekreterare
Margareta Lirvall - Kassör
Zdenek Rohan - Medlemsansvarig
Boel Linde - Webbredaktör
Johan Hartman - Vetenskaplig sekreterare
Balazs Acs - Facklig representant
Iara Drakensjö - ST-representant
Ida Björnheden - Ledamot utan post
Emilia Andersson - Ledamot utan post
Ozan Aricak - Ledamot utan post
Håkan Edsborn - Ledamot utan post

 

Adjungerade till styrelsen:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Diane Grealaud - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Stefan Dubois - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering