Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2021/2022

Emilia Andersson - ordförande
Ozan Aricak - vice ordförande
Margareta Lirvall - kassör
Johan Hartman - vetenskaplig sekreterare
Tobias Näsman - sekreterare
Zdenek Rohan - medlemsregisteransvarig
Carl-Johan Hyltse - ST-representant
Pedro Farrajota Neves da Silva - facklig sekreterare
Eugenia Colón - Ledamot
Henrik Edsborn - Ledamot

 

Adjungerade till styrelsen:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Diane Grealaud - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Carlos Fernandez Moro - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering