Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2023/2024

Eugenia Colón - ordförande
Ozan Aricak - vice ordförande och webbredaktör
Margareta Lirvall - kassör
Johan Hartman - vetenskaplig sekreterare
Tobias Näsman - sekreterare
Zdenek Rohan - medlemsregisteransvarig
Erika Bergman - ST-representant
Pedro Farrajota Neves da Silva - facklig sekreterare
Emilia Andersson  - Ledamot
Henrik Edsborn - Ledamot
Yifan Zhang - Ledamot

 

Adjungerade till styrelsen:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Diane Grealaud - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Stefan Dubois - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering