KVAST styrgrupp

Kommittén är gemensam för Svensk Förening för Patologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi.  KVAST handlägger frågor som rör kvalitetsutveckling och standardisering av diagnostik inom klinisk patologi och cytologi inklusive ackrediteringsfrågor och kontakter med EQUALIS. 

Styrgruppen utgörs av sammankallande i samtliga KVAST-grupper samt en ordförande som utses av SvFPs styrelse och som är adjungerad till styrelsen.

För att komma i kontakt med styrgruppen,  maila till ordförande Christina Kåbjörn-Gustafsson.