Stadgar

Stadgar, reviderade vid ordinarie årsmöte 2023-05-10.

Tidigare stadgar, reviderade vid ordinarie årsmöte 2020-10-06

Tidigare stadgar, antagna 1989, reviderade vid ordinarie årsmöte 2019.