ESP

ESP, European Society of Pathology, är den europeiska patologiorganisation som SvFP är affilierade med. Om man löser medlemskap i ESP får man rabatt vid de årliga ESP-mötena (ECP), digital prenumeration på Virchows Archives och möjlighet att ingå i en eller flera av de working groups som finns inom ESP. Mer information på denna flik på ESPs hemsida.

Medlemsskap i ESP via SvFP förmedlas en gång årligen, efter medlemsinbetalningarna vid varje årsskifte, då medlemsansvarig i SvFP skickar en lista med namn och mailadresser till de medlemmar som önskar ESP-medlemsskap under kommande år. ST-läkare i patologi som är medlemmar i SvFP blir vid dessa tillfällern automatiskt medlemmar i ESP om de inte aktivt uttryckt en önskan att avstå. Specialister som önskar medlemsskap i ESP betalar in båda medlemsavgifterna (per kalenderår) på samma faktura, och betalar då ett reducerat pris jämfört med att söka individuellt medlemsskap.

De läkare som blir medlemmar av SvFP vid annan tidpunkt än runt årsskiftet kan om så önskas ansöka om individuellt medlemskap i ESP för att inte behöva vänta tills nästa årsskifte. Detta görs via ESPs hemsida.

För den ST-läkare som vill söka individuellt medlemskap i ESP behövs ett intyg på att hen är ST-läkare, som skrivs under av klinikchefen och sedan scannas in. Förslag på hur ett sådant intyg kan utformas finns här (word). Vid behov kan intyget även skrivas av ordförande eller medlemsansvarig i SvFP enligt denna mall.

Notera att SvFP endast förmedlar medlemsinbetalningar, vi får inte någon information kring lösenord, medlemskap i arbetsgrupper etc utan dessa frågor är det enbart ESPs medlemsansvarige/-a som kan vara behjälplig med. De nås på espmembers(at)esp-pathology.org