Remissutgåvor

Remissutgåvor av KVAST-dokument

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till ordföranden för KVAST styrgrupp. Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. 

Dokument som publiceras här som remissutgåvor ligger uppe i fyra veckor, under vilka kommentarer och rättelser tas emot av sammankallanden i berörd KVAST-grupp. När den tiden löpt ut publiceras de som godkända KVAST-dokument under respektive KVAST-grupps flik.

Aktuella remissutgåvor