Vårmötet

Vårmötet är den stora årligen återkommande patologikonferensen i Sverige. Konferensen riktar sig till läkare såväl som BMA, obduktionstekniker och läkarsekreterare. Programmet är delvis gemensamt och delvis uppdelat efter yrkeskategori, och fokus ligger på vetenskap. Vårmötet arrangeras av en patologklinik tillsammans med SvFP. Varannat år brukar Vårmötet hållas på en universitetsklinik, och varannat år på en regionklinik. Länkar till de senaste årens Vårmöten finns nedan. 

Riktlinjer för arrangörer program, utbildning mm
Riktlinjer för arrangörer, ekonomi

 

Med start 2012 delas pris till bästa avhandling ut under Vårmötet.

Vid bedömningen väger vetenskaplig kvalitet tyngst (antal publicerade arbeten och tidskrifternas impact factor) men också kappans utformning. Om den vetenskapliga kvalitén bedöms som likvärdig i flera avhandlingar kommer subspecialiteter som inte varit representerade senaste åren att premieras, likaså ansökningar från orter som inte tidigare fått priset.

 

Framtida Vårmöten


2025 - Mer info kommer 
2026 - Umeå 
2027 - Falun 
2028 - Sundsvall
2029 - Örebro
2030 - Halmstad
2031 - Skåne
2032 - Jönköping
2033 - Linköping
2034 - Östersund
2035 - Stockholm
2036 - Västerås
2037 - Uppsala
2038 - Växsjö
2039 - Västra Götaland
2040 - Eskilstuna
2041 - Umeå
2042 - Karlstad
2043 - Örebro
2044 - Östersund
2045 - Skåne
2046 - Gävle
2047 - Linköping

Tidigare Vårmöten

2024 - Kalmar

2023 - Inställd
2022 - Inställd
2021 - Stockholm
2020 - Inställd
2019 - Linköping
2018 - Jönköping
2017 - Lund
2016 - Karlstad
2015 - Örebro
2014 - Eskilstuna
2013 - Stockholm - Karolinska/Solna 
2012 - Halmstad  
2011 - Umeå 
2010 - Västerås
2009 - Malmö
2008 - Uppsala 
2007 - Göteborg
2006 - Trollhättan 
2005 - Uppsala 
2004 - Östersund
2003 - Stockholm - Karolinska
2002 - Borås
2001 - Linköping 
2000 - Växjö 
1999 - Stockholm - Huddinge 
1998 - Sundsvall 
1997 - Lund 
1996 - Kalmar 
1995 - Umeå 
1994 - Falun 
1993 - Malmö 
1992 - Halmstad 
1991 - Göteborg 
1990 - Norrköping 
1989 - Uppsala 
1988 - Örebro 
1987 - Stockholm - Karolinska 
1986 - Helsingborg
1985 - Karlstad 
1984 - Linköping 
1983 - Karlskrona 
1982 - Lund 
1981 - Umeå 
1980 - Göteborg
1979 - Stockholm - Danderyd
1978 - Jönköping 
1977 - Uppsala 
1976 - Halmstad 
1975 - Skövde 
1974 - Eskilstuna 
1973 - Linköping 
1972 - Västerås