Länkar

Se Lärande på internet under Utbildning, här finns många olika hemsidor där man kan träna på diagnostik av virtuella slides, lyssna på webinars och ta del av preparatsamlingar.