Årets avhandling

Från och med 2012 delar Svensk Förening för Patologi (SvFP) årligen ut pris för bästa avhandling. Kravet för nominering är att någon av huvudhandledare, bihandledare eller den tidigare doktoranden ska vara medlem i SvFP, att disputation ägt rum året innan och att avhandlingen är inom området patologi (inget krav på exakt ämne eftersom terminologin skiljer mellan olika lärosäten). Vem som helst kan nominera genom att mejla föreningens vetenskaplige sekreterare. Nomineringen ska innehålla en kort motivering om några meningar samt kontaktuppgifter till den nominerade. Utsedda ledamöter från föreningens styrelse, samt vid behov externa sakkunniga, kommer att granska samtliga nominerade avhandlingar och utser årets avhandling (beslutet går inte att överklaga). Prissumman är 5000 kr. Den tidigare doktoranden förväntas hålla ett kortare anförande vid Vårmötet, och om hon/han inte är kliniskt aktiv inom någon patologisk klinik i Sverige så betalar SvFP även logi och avgift för Vårmötet.

Tidigare pristagare (år för pris angivet):

2023 - Egle Kvedaraite, Stockholm

2022 - Sylwia Libard, Uppsala

2021 - Elin Hardell, Stockholm
2020 - Erik Delsing Malmberg, Göteborg
2019 - Agnes Ling, Umeå
2018 - Gustav Stålhammar, Karolinska
2017 - Patrick Joost, Lund
2016 - Ester Lörinc, Lund
2015 - Liv Ben Dror, Lund 
2014 - Felix Haglund, Karolinska 
2013 - Sam Ghazi, Karolinska
2012 - Hans Brunnström, Lund