Felix Haglund

 

Länk till avhandling

Motivering: Avhandlingen belyser tumörsjukdomar i ett av våra minst beforskade organ ur flera perspektiv och med olika metodologier.  Ramberättelsen är synnerligen välskriven och bär en föredömlig prägel av lärobok för den icke-initierade.