Sam Ghazi

 

Länk till avhandling

 

Motivering: Avhandlingsarbetet innefattar en gedigen analys av genetiska och individrelaterade faktorers samspel med histopatologiska tumörkarakteristika vid kolorektal cancer. Rön har framkommit som kan bidra till att identifiera såväl nya kliniskt relevanta subgrupper av sjukdomen som nya kolorektala syndrom.