Gustav Stålhammar

Validation of biomarkers and digital image analysis in breast pathology (länk till KI)

 

Motivering: Digital patologi konkurrerar numera med manuell bedömning av biomarkörer inom  cancerdiagnostik men det är fortfarande osäker vilken metod är bäst för olika markörer. Avhandlingen har utforskat och validerat användning av digitala system för att öka reproducerbarhet och träffsäkerhet i diagnostiken av behandlingsprediktiva biomarkörer hos patienter med bröstcancer. Arbeten har också visat på överensstämmelsen (och vissa fall avsaknaden av sådan) i biomarköruttryck mellan cytologi och operationspreparat med en slutsats att resultat från en histopatologisk undersökning bör i första hand användas i kliniken. Avhandlingen är välskriven och tillför viktig information inom bröstcancerpatologi.