Ester Lörinc

Avhandling The Columnar Lined Esophagus: aspects on the assessment of dysplasia and on the relationship with the esophageal submucosal glands”

Motivering: Avhandlingen visar hur noggrann histopatologisk undersökning kan leda till en ökad förståelse för hur patologiska förändringar utvecklas och genom detta ge direkt klinisk nytta i form av säkrare och mer exakt diagnostik med mindre variabilitet. Avhandlingen visar på styrkan i klinisk patologi-forskning.