Patrik Joost

Mismatch Repair Deficient Cancer Diagnostic Aspects in Colorectal Cancer and the Role of Urological Cancer in Lynch Syndrome (länk till Lunds Universitet)

 

Motivering: Avhandlingen visar på ett välförtjänt sätt styrkan i att kombinera histopatologi med biomarkörer och molekylära analyser. Den är dessutom välskriven, grafiskt tilltalande och lyckas göra Mismatch Repair Deficient Cancer och Lynch Syndrome lättförståeligt.