Medlemskap

 

 

Allmänt om medlemskap

Läkare som arbetar inom verksamhetsområdet patologi i Sverige kan antas som medlem i Svensk Förening för Patologi (SvFP). Annan läkare i Sverige eller utlandet kan antas till korresponderande medlem.

Medlemskap i Föreningen medför automatiskt medlemskap i the International Academy of Pathology ochSvenska Läkaresällskapet, men inte i Sveriges läkarförbund. SvFP är också affilierat med European Society of Pathology (ESP) och förmedlar medlemskap till dem för de medlemmar som önskar (för ST-läkare sker detta automatiskt), läs mer om IAP och ESP  här

Medlemmar som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen (mejl eller brev) anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem som under två på varandra följande år inte erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Årsavgiften är 390 kronor för ST-läkare, 400 kronor för specialistläkare utan ESP tillägg och 830 kr för specialistläkare med ESP tillägg. Medlemskap är för patologer också ett krav för deltagande i KVAST-arbete.

Frågor angående medlemskap och medlemsregistret kan skickas till medlem.svfp@gmail.com. Byte av mejladress anmäls också till denna adress, eller ändras genom att logga in på “Mina sidor”.

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i SvFP fyller man i ansökan här. Efter registreringen kommer ansökan automatiskt att tas upp på nästföljande styrelsemöte (hålls ungefär varannan månad), för beslut om antagande som medlem. Efter antagning får man en faktura för medlemsavgift och när den är betald så är man medlem.

Eftersom medlemsavgiften betalas per kalenderår, medan möjligheten att bli medlem finns löpande, så kommer de som ansöker om medlemskap under allra sista delen av året inte att få någon separat första faktura: de blir istället medlemmar direkt vid antagning och betalar sedan en likadan faktura som övriga medlemmar, i slutet av året, för nästkommande års avgift.