Swedac

Ackreditering av klinisk patologi och cytologi

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga inom en stor mängd områden inklusive laboratorieverksamhet. Mer information finns på SWEDACs hemsida

För att se om och i vilken omfattning ett enskilt lab är ackrediterat gör såhär:

1. Klicka på länken ovan till SWEDACs hemsida (öppnas i nytt fönster).
2. Klicka på orange ruta med "Ackrediteringsregister" i övre högra hörnet.
3. Klicka på länken "Ackrediteringsområde, företagsnamn, ackrediterings- eller organisationsnummer." (öppnas i nytt fönster).
4. Välj flik "Kategorisök".
5. Välj ackrediteringsområde "Klinisk patologi" och tryck på sökknappen.

Du får då upp både en träfflista och en karta där du kan klicka på enskilda lab för att se inom vilka områden och i vilken omfattning de är ackrediterade.

 

SWEDAC-dokument

Validering/verifiering av kvantitativa och kvalitativa metoder - Vägledning

Swedacs policy för ackrediterade laboratoriers och kontrollorgans deltagande i kompetensprövningar

 

Ackreditering och Certifiering av bårhusverksamhet

SWEDAC ackrediterar obduktionsverksamheten vid Rättsmedicinalverket samt vid Unilabs laboratorier.
Övriga bårhus ISO-certifieras av Det norske veritas (DNV)