KUST

KUST (kurser under ST) är ett projekt som pågått sedan 2012 och som syftar till att identifiera vilka kurser som behövs för samtliga ST-utbildningar. Senaste information finns här: 

Informationsbrev 

Revideringsprocess

Specialitetsövergripande kursämnen

Svarsdokument

Kurser Klinisk patologi