Equalis

 

Equalis står för Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige, och är ett ackrediterat aktiebolag med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap och Svenska Läkaresällskapet som ägare. Tillsammans med Equalis gör KVAST-grupperna varje år ett antal utskick som syftar till att höja den diagnostiska kvaliteten på de olika patologklinikerna.

Inom Equalis finns en expertgrupp för patologi och cytologi samt en expertgrupp för cervixcancerprevention. Därtill har Equalis en teknikgrupp som arbetar med kvalitetssäkring inom histopatologiska färgningstekniker.

Riktlinjer för utformning av Equalisutskick och arbtesprocessen med att ta fram ett utskick hittas under Allmänna dokument.

Lär mer om deras verksamhet på Equalis hemsida.