KVAST-dagen

(f.d. "Uppsaladagen")

KVAST-dagen är en årligen återkommande dag för svenska patologer med fokus på kvalitet och standardisering. Årets kvalitetsarbete såsom utskick och kvalitetsindikatorer presenteras och diskuteras. Här ges också ofta utrymme till reflektion och diskussion kring aktuella händelser inom svensk patologi. 

Uppsaladagen infaller alltid tisdagen efter andra helgen i oktober. I anslutning till dagen är möte för KVAST och EQUALIS expertgrupp samt styrelse- och föreningsmöte för SvFP förlagda.