Liv Ben Dror

Avhandling (länk till Lunds universitet)

Motivering: Avhandlingen visar hur det är möjligt att kombinera den senaste kunskapen om cellens reglering under normala och patologiska tillstånd, den moderna utvecklingen av nya detektionsmetoder tillsammans med väl karakteriserade histologiska biobanker för att ta fram och verifiera nya, kliniskt användbara biomarkörer. Avhandlingen visar på styrkan i klinisk patologiforskning.