Kurser inkl. SK-kurser

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser) 

University of Miami Annual Pathology Conference 23-27 jan 2023 - online

6 timmar tidsskillnad -> konferensen börjar på eftermiddagen för oss

Kursavgift: 400 USD. Se kurshemsida för mer info.

Nordisk bröstpatologimöte 26-27 januari 2023 (OBS!  Bytt datum från 3-4 november 2022)

KVAST gruppen för bröstpatologi anordnar ett nordiskt bröstpatologimöte 3-4 november 2022 i Köpenhamn tillsammans med danska kollegor. Mötet kommer att innehålla föreläsningar från inbjudna experter i bröstcancerdiagnostik, presentationer av verksamheten i de nordiska länderna (diagnostik, bemanning, utbildning) med stora möjligheter till gemensam diskussion och samtal. Konferensen kommer att vara avgiftsfri (genom sponsring) och det kommer bjudas på en kursmiddag på torsdagskvällen. Samtliga deltagare får själva ordna och betala för resa och boende. Konferensen passar utmärkt för specialister men även bröstintresserade ST-läkare och specialinriktad labpersonal. Programblad 

 

Grundkurs i klinisk patologi - Halmstad 22-24/3 2023
Äntligen är det snart dags för den bejublade grundkursen i klinisk patologi. Den 22-24 mars 2023 kommer kursen att hållas i Halmstad för juniora ST-läkare i klinisk patologi. Vänta inte med din anmälan då detta är en mycket uppskattad kurs som alltid blir fullbokad. Det finns 12 platser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan och mer information om kursen finns HÄR.

 

Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik, Linköping 10-12 Maj 2023

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, och AIDA hälsar välkomna till en kurs om deep learning med dig som bilddiagnostiker i fokus. Syftet med denna kurs är att ge dig en grundläggande förståelse kring vad artificiell intelligens och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda för dig i din vardag. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. Vi kommer även få besök av representanter från industrin och sjukvården som berättar om sina spännande arbeten med att nyttja lärande system. Programblad.

AIDA https://medtech4health.se/aida/ är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Målet är att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till reell patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. Vår verksamhet är bred – vi stöttar innovationsprojekt, anordnar nätverksträffar för kunskapsspridning, driver en databas med träningsdata för AI inom medicinsk bildanalys etc. Vi möjliggör även för kliniker att göra kortare projektarbeten med fokus på AI-baserade beslutsstöd inom bildmedicin t.ex. ST-arbeten https://medtech4health.se/ansok-klinisk-fellow/.

 

12TH ARKADI M. RYWLIN INTERNATIONAL PATHOLOGY SLIDE SEMINAR SYMPOSIUM IN ANATOMIC PATHOLOGY, Venice 22-24 May 2023

THE MEETINGS ARE BASED ON SHORT PRESENTATIONS BY THE CLUB MEMBERS OF INTERESTING AND CHALLENGING CASES WHICH ALLOW US TO EXPLORE NEW TOPICS ON CONTROVERSIAL AREAS IN PATHOLOGY IN DETAIL. IN ADDITION TO THE CASE PRESENTATIONS AND THE PLENARY LECTURES BY EXPERTS ON TIMELY TOPICS, THERE WILL BE A COMPETITION AND PRIZES FOR THE ATTENDEES WHO GET THE HIGHEST NUMBER OF CORRECT DIAGNOSES FROM THE WHOLE SLIDE SCANS THAT WILL BE POSTED ONLINE PRIOR TO THE MEETING. PRIZES WILL BE HANDED OUT TO THE FIRST WINNERS IN TWO CATEGORIES: PATHOLOGY RESIDENTS, AND FULL PATHOLOGISTS. Website. Programme.

 

Nordic Pathology Forum 2023, Stockholm 26-27 juni 2023

Konferens med tre parallella spår: Nordic Pathology, Precision Oncology, Immuno Oncology. Rekommenderas som alternativ till inställda vårmötet 2023. Länk till program och anmälan.

 

Övriga kurser och symposier i Sverige

Föreläsningsserie i uropatologi
The goal of the course is to improve the participants understanding of current diagnosis within Uropathology. The invited lecturer is internationally distinguished pathologist, Dr Jon Oxley, Bristol, UK and Dr Andres Acosta Harvard University, Boston.
Course structure
The course consists of on-line lectures given in English via eTeams. The course is suitable for practicing consultant pathologists and advanced residents with a special interest in uropathology. Programblad.
Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
Länkar till inspelade föreläsningar
DAY1 - April 28 klockan 15:00 Swedish time, 14:00 London time. Prostata update. Inspelad föreläsning.
DAY2 - May 12 at 15:30 Swedish time.  Sex cord stromal tumors of the testis. Inspelad föreläsning
DAY3 - June 16  at 15:30 Swedish time. "Soft tissue tumors of the genitourinary tract", by Dr. Andres Acosta.
DAY4 - June 23  at 15:00 Swedish time, 14:00 London time. "Renal tumors update", by Dr. Jon Oxley.

 

NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet och Uppsala universitet utlyser kursplatser inom NatiOn – en nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan pågår under tre år och du läser upp till 30 hp vilket täcker de poäng du behöver under forskarutbildningen vid de flesta lärosäten. NatiOn vänder sig främst till läkare vars projekt har en inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning.

Utlysning sker mars 2021 och deadline för ansökan är 7 maj 2021. Forskarskolan startar april 2022. Besked om antagning lämnas under augusti 2021.  Observera att du måste vara antagen till forskarutbildning inför start av första kursen VT 2022. För mer info, se annons.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

Masterprogram i molekylär onkologi - Molecular Oncology Master (MOM)

Ettårig distanskurs på engelska med lärare från Harvard, MD Anderson mm. Möjlighet till stipendium för att täcka delar av kurskostnaden. Läs mer på programmets hemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).