Ansvarsärenden och händelseanalyser

I syfte att möjliggöra för avdelningar och enskilda medarbetare att lära av situationer där vården på ett eller annat sätt inte fungerat optimalt inom patologin finns här en sammanställning ansvarsärenden och åtföljande händelseanalyser och åtgärder. Inloggning krävs för att ta del av informationen (som är avidentifierad), välj sedan tidsperiod i vänsterkolumnen.