European Cancer Organisations enkät

Europeiska Cancerorganisationen gör en undersökning som ska kartlägga arbetsvillkoren av cancervårdare i hela Europa. Undersökningen har utformats i samarbete med ESP som gärna vill att vi patologer och patologirelaterade yrken (BMA, biologer) finns representerade i undersökningen för att öka vår synlighet. Resultatet av denna undersökning kommer att användas för att strukturera cancermanifestet från European Cancer Organisation som kommer att användas i det kommande EU-valet, kontakter med hälsoministerier och utformning av cancerpatienter i allmänhet. På sikt ska arbetsvillkoren för cancervårdare och cancervården förbättras.
Mer info: https://www.europeancancer.org/workforce-crisis/impact/improving-data-cancer-workforce-shortages
Ansvarig patolog inom ESP är dr Christos Poulios.
Länk till undersökningen: https://europeancancerpulse.qualtrics.com/jfe/form/SV_39FF5Q1jfFWEvT8
Undersökningen är öppen till den 29/2. Resultaten kommer publiceras i maj 2024.

05 februari 2024

Fler nyheter


Alla nyheter