Läkarförbundet ger stöd till läkare som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). En av de saker de kan bistå med i vissa av dessa anmälningsärenden är skriftligt utlåtande av konsultationsläkare, vilket brukar vara mycket uppskattat och kan vara värdefullt i anmälningsärendena. Läkarförbundet är i färd med att uppdatera sin konsultationsläkarlista, eftersom många av de nuvarande konsultationsläkarna börjar bli lite äldre och inte längre är yrkesverksamma.

Slf

Konsultationsläkarna utses av specialitetsföreningarna. Därför har Svensk förening för patologi blivit ombedd att utse en ny konsultationsläkare. Antalet anmälningsärenden är relativt få, allra högst ett eller ett par ärenden per år per konsultationsläkare. Vissa år blir det inga ärenden alls. Arbetsinsatsen per ärende brukar uppgå till några timmar. Ekonomisk ersättning utgår. Länk till uppdragsbeskrivning.

Vi vore tacksamma om ni anmäler ert intresse för detta viktiga uppdrag. Mejla oss!

 

16 januari 2023

Fler nyheter


Alla nyheter