Slutrapport om GEMENSAM DATAINSAMLING INOM PATOLOGI OCH KVALITETSREGISTERINTEGRATION BASERAD PÅ OPENEHR OCH SNOMED CT


SvFP har stöttat detta arbete, där Anne Bodén varit vår representant. Denna rapport har ett tekniskt perspektiv för att undersöka hur informationsöverföring effektivt och säkert förmedlas mellan en organisations databas och INCA som i sin tur för över till tumörregister och kvalitetsdatabaser. Annas kommentar till rapporten är ”För patologin bedömer jag att openEHR kan vara byggstenen som möjliggör att vi ytterligare kan stärka kvaliteten och öka mängden av inmatad data till ex kvalitetsregister inom INCA och kvalitetsutskick via Equalis. Den   revolutionerande vinsten är dock användandet inom digital patologi där nyttan av openEHR skulle vara att koppla en standardiserad, gemensam, svarsmall till bedömningen av bilderna vilket skulle främja utveckling av nationella diagnostiknätverk men också utveckling inom integrerad medicin och AI stöd för att stödja såväl primär som sekundär användning av hälsodata.”

Läs gärna hela rapporten här (länk till rapporten)

24 januari 2023

Fler nyheter


Alla nyheter