Riktlinjer för arbetsbelastning

Svensk förening för patologis styrelse har i samarbete med KVAST grupperna tagit fram riktlinjer för en patologs individuella arbetsbelastning. Dokumentet finns tillgänglig på hemsidan under föreningen-resurser. Länk till dokumentet.

02 februari 2024

Fler nyheter


Alla nyheter