SK-Kurs i gyn-patologi nedre trakt

Gynekologisk patologi -nedre trakt

Änmälan fortfarande öppen fram till 1 maj!

Datum: 2024.10.09- 2024.10.11.

Kursen ger grundläggande kompetens inom diagnostik i gynekologisk patologi. Fokus är vulva, cervix, och endometrieslemhinna. Dessutom diskuteras mjukdelstumörer i gyntrakten. Du som deltar bör ha erfarenhet av att ha hanterat och diagnostiserat gynekologiska preparat innan du går kursen, och det är en fördel om du avklarat åtminstone 2,5 år av ST i patologi innan du går kursen.

Mer info och anmälan via socialstyrelsen.

16 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter