Equalis - nytt kvalitetsindikatorprogram för preanalyslaboratorieprocessen inom patologi

I maj 2023 kommer Equalis i samarbete med KVAST-gruppen för lab-processen och preanalys utföra en kostnadsfri pilotomgång för ett nytt kvalitetsindikatorprogram: 601. Kvalitetsindikatorer, preanalys/laboratorieprocessen – patologi. Programmet är baserat på det nyligen publicerade KVAST-dokumentet och vänder sig till alla laboratorier som hanterar histopatologiska patientpreparat för diagnostik och forskningssyfte i Sverige.

Kvalitetsindikatorerna i programmet omfattar parametrar för provhantering, vilka utgör grundläggande förutsättningar för en god diagnostik. Ditt laboratorium kommer att kunna relatera ert utfall till övriga deltagande laboratorier samt till ett riksgenomsnitt. Om förutsättningarna bedöms som goda efter den genomförda pilotomgången planeras kvalitetsindikatorprogrammet att bli återkommande med en omgång per år. Syftet är att få en kontinuerlig uppföljning för att nå en jämn och hög kvalitet i Sverige.

Ni kan anmäla er till pilotomgången till och med den 28 april på Equalis webbplats
Anmäl er här

Vid frågor vänligen kontakta: josefin.agren@equalis.se

12 april 2023

Fler nyheter


Alla nyheter