Lokala hjälpmedel

Här samlar vi olika lokalt framtagna direktiv och hjälpmedel som berör ST. Dokumenten kan med fördel modifieras för att passa lokala förhållanden (samtliga dokument används lokalt på en eller flera avdelningar och kan ses som förslag). Dokumenten publiceras här i syfte att sprida information om lokala direktiv och hjälpmedel till andra orter.