Litteraturlista

För flera av målen inom ST är teoretiska studier en lärandemetod, och i utbildningskommitténs Målbeskrivning och utbildningsbok rekommenderas att litterturlista för ST-läkaren upprättas i samråd med handledaren. På denna sida försöker vi samla bra förslag på litteratur som är värdefull för att nå målen inom ST.

 

ALLMÄNT

The Practice of Surgical Pathology - A Beginner's Guide to the Diagnostic Process (Molavi)*
Histology for Pathologists (Mills)

Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology (Mills)**

Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology (Rosai)**

Anatomic Pathology Board Review (Lefkowitch)

McGraw-Hill Specialty Board Review Anatomic Pathology (Deepa Patil och Deborah Chute)

Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology Review (Pier Luigi Patre och Darryl Carter)

Anatomic and Clinical Pathology Board Review (Board Certification in Pathology Book 1) (Whitney Coombs och James Li)

Pathology Review 1st Edition (Zu-Hua Gao)

Pathology Exam Review, (Atif Ali Ahmed och Przygodzki)

Lippincott's Illustrated Q&A Review of Rubin's Pathology (Bruce A. Fenderson och Raphael Rubin)

Robbins and Cotran Review of Pathology, 4e (Robbins Pathology), (Edward C. Klatt och Vinay Kumar)

 


Differential Diagnosis in Surgical Pathology (Gattuso)

 

Diagnostic Histopathology of Tumors (Fletcher)

Classification of Tumours (tidigare Pathology and Genetics of Tumours) (WHO / IARC) "blå böcker"

Atlas of Tumor Pathology (AFIP) "röd serie"

Atlas of Non Tumor Pathology (AFIP) "blå serie"

 

Diagnostic Immunohistochemistry (Dabbs)

 

*Ett alternativ på svenska, där den primära målgruppen dock inte är ST-läkare, är Klinisk Patologi (Seidal)
**Sternberg och Rosai/Ackerman har i princip samma innehåll

 

OMRÅDESSPECIFIKT

Breast Pathology (Dabbs)

Koss’ Diagnostic Cytology and Its Histopathologic Bases (Koss, Melamed)
Fine Needle Aspiration Cytology (Orell, et al)

Gastrointestinal Pathology an Atlas and Text (Fenoglio-Preiser, et al)

Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract (Kurman, et al)
Diagnostic Gynecologic and Obstetric Pathology (Crum, et al)

Weedon’s Skin Pathology (Weedon)
McKee’s Pathology of the Skin with Clinical Correlations (Calonje, et al)

Urologic Surgical Pathology (Bostwick, Cheng)

Cytopathology Review (Fan, Fang och Ivan Damjanov)
Diagnostic Cytopathology Board Review and Self-Assessment (Walid E. Khalbuss och Qing Kay Li)

REGELVERK

Klinisk obduktion/omhändertagande av döda samt rättsmedicinsk undersökning av avlidna (SFS 1995:832)
Transplantation (SFS 1995:831)
Biobanker i hälso- och sjukvården (SFS 2002:297 samt SFS 2002:746)
Informationshantering och journalföring (SOSFS  2008:14 samt SFS 2008:335)
Läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17)
Cancerregistret (Socialstyrelsen samt SFS 2001:709)
Lex Maria (Socialstyrelsen samt SFS 2010:659)
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen samt SOSFS 2001:9)

 

ÖVRIGT

För att kunna uppfylla ST-målen är det även lämpligt med litteratur inom histologisk och cytologisk teknik samt anatomi, histologi, fysiologi, patofysiologi och tumörbiologi.

 

Uppdaterad 2015-10-15