Övriga bilder leverpatologi

 

Normal levervävnad. Struktur, tecknad. Siffrorna anger Rappaports olika zoner.
PZ = portazon, CV = centralven.

 

 

Normal levervävnad. Bilden visar nedtill vänster en portazon och nära övre  högra
hörnet en centralven. Siffrorna anger Rappaports olika zoner. Portazonen
innehåller 4 gallgångar (upp till 5 är normalt), en vena porta gren och en gren av a.
hepatica.

 

 


Councilmankroppar. Bilden visar två councilmankroppar. Dessa kroppar
indikerar apoptotisk cellundergång.

 

 


Grovdroppig steatos. Denna bild visar huvudsakligen grovdroppig steatos.

 

 


Findroppig steatos. Här ses en blandad grovdroppig och findroppig steatos.

 

 


Steatohepatit. Steatohepatit. Bilden visar Mallorykroppar vid steatohepatit.
De är oregelbundna,eosinofila kroppar som ibland kan vara svåra att urskilja.
De kan visualiseras bättre med immunhistokemi.

 

 


Mallorykroppar. Immunfärgning CK CAM 5.2.

 

 

Steatohepatit. Fibros, företrädesvis pericellulär/interstitiell, är ett tredje
kännetecken för steatohepatit ("chicken wire pattern").

 

 


Fulminant hepatit. Upptill i bilden ses bindväv från portazon med inflammation
och gallgångsproliferation (G) och nedtill hepatocyter och lymfocyter (H).

 

 


Fulminant hepatit. Denna bild visar två stråk med kollaberat retikel på platsen för
överbryggande nerkoser (pilar). Hepatocyterna varierar i storlek och i anslutning
till de sammanfallna stråken är de små. I övre vänstra delen och nedre högra
delen av bilden är de större och här ses också breddökade levercellsbalkar som
tecken till regeneration.

 

 


Toxisk skada. Centralt i bilden ses en centralven och i anslutning till denna
nekroser och infiltrat av lymfocyter. Området avgränsas av pilar.

 

 


Toxisk skada. Högre förstoring av det centrala området i bilden ovan. Här ses
nekrosen kring centralvenen tydligare. Upptill och nedtill i bilden ses bevarade
hepatocyter. Denna form av nekros är vanlig vid paracetamol- och erytromycin-
orsakad skada.


PBC. Denna bild visar en portazon med inflammation och två gallgångar
med lymfocytinvandring i epitelet. Notera också fokal periportal inflammation.

 

 


PBC. Inflammatoriskt påverkad gallgång med invandring av lymfocyter.

 

 

PBC. Ansamling av jätteceller och enstaka epiteloida celler i en granulom-
liknande struktur.

 

 

 


PSC. Fibröst breddökad portazon med inflammation, gallgångsproliferation
och koncentrisk fibros kring en centralt belägen gallgång.

 

 


PSC. Fibröst breddökad portazon med inflammation, gallgångsproliferation
och koncentrisk fibros kring en centralt belägen gallgång.

 

 


Granulom. Centralt i portazonen ses ett typiskt epiteloidcellsgranulom.

 

 


Järninlagring i Kuppferceller. Denna inlagring är mer "grovgranulär" än den
i hepatocyter.

 

 


Hemokromatos. Bilden visar uttalad järninlagring i hepatocyter och i nedre
delen av bilden ses en portazon med järninlagring i gallgångsepitel.

 

 


Hemokromatos. Högre förstoring där den fingranulära inlagringen i hepatocyter
ses till vänster och en portazon med gallgångar ses till höger. Inlagring av järn i
gallgångsepitel är patognomont för hemaokromatos.

 

 


Alfa-1 antitrypsinbrist. Typiskt är förekomst av diastasresistenta, PAS-positiva
inklusionskroppar i hepatocyter.

 

 


Alfa-1 antitrypsinbrist. De diastasresistenta, PAS-positiva inklusionskropparna
syns bättre i denna förstoring. Observera att förekomsten av dessa kroppar inte
är patognomont för sjukdomen.