Lever

Referensbilder för gradering av inflammation och stadieindelning av fibros vid kronisk hepatit enligt Batts och Ludwig´s system. Bilderna har tagits fram av KVAST-gruppen för leversjukdomar som referensbilder till EQUALIS-utskicket om kronisk hepatit 2004. Bilderna under rubriken Övriga bilder i menyn till vänster innehåller leverpatologiska bilder tillhörande KVAST-dokumentet och är inte referensbilder per se.