Referensbilder Cervixdysplasi

Cervix 1

Diagnos: Normalt/icke-dysplastiskt skivepitel

Små cellkärnor utan viruspåverkan.
Uppklarning runt cellkärnor på grund av glykogenisering.
Basalt cellskikt utan atypi.
RNA-scope negativ.

 

Cervix 2

Diagnos: Normalt/icke-dysplastiskt skivepitel

Det ses parabasal expansion och rundade keratinocytkärnor en bit upp i epitelet. Inflammation till vänster.
Ingen ytlig atypi/koilocytos.
Bilden är reaktiv.

 

Cervix 3

Cervix HE

Cervix Ki67

Cervix p16

Diagnos: Atrofiskt, icke-dysplastiskt skivepitel

Gränsdragning emot HSIL kan vara svår
Emot HSIL talar:
- Frånvaro av basal atypi
- Negativ p16 och låg proliferation i ki67

 

Cervix 4

Cervix HE

Cervix p16

Diagnos: Icke-dysplastiskt skivepitel med reaktiva förändringar

Svår gränsdragning mellan reaktivt/HSIL
Atypi i hela epitelets tjocklek
Emot HSIL talar: inga höga mitoser, negativ p16
Typfall där p16 är mycket användbar

 

Cervix 5

Diagnos: Normalt/icke dysplastiskt skivepitel

Regeneration med lätt ökad proliferation och tätare cytoplasma.
RNA-scope negativ

 

Cervix 6

Diagnos: LSIL

Förekomst av koilocyter (mogna celler med förstorad cellkärna, oregelbundet kärnmembran och perinukleär uppklarning).
Diskret basal atypi
Avsaknad av höga mitoser

 

Cervix 7

Cervix HE

Cervix p16

Diagnos: LSIL

Förekomst av koilocyter
Mitoser upp till halva epiteltjockleken
Måttlig basal atypi
Negativ p16

 

Cervix 8

Diagnos: HSIL/CIN3

Avsaknad av utmognad
Hyperkromasi
Hög kärn/cytplasmakvot mot ytan
Höga mitoser

 

 

Cervix 9

Cervix HE

Cervix p16

Diagnos: HSIL

Cytplasmarik variant av HSIL
Höga mitoser ses
P16 positiv.