Molecular Pathology of Solid Tumors

 

Här finns föreläsningsmaterial från konferensen Molecular Pathology of Solid Tumors, Uppsala 24-25 september 2012.

Program 

Botling/Micke

Edsjö

Enlund/Hansson

Jirström

Knuutila

Ogino

Pallisgaard

Risberg

Sundström

Tsao