SNOMED - Numerisk ordning

SNOMED - Numerisk ordning

alfa-1-antitrypsinbrist d-1070

anemier d-koder kap 4

bakteriaella inf - d-kod kap 0

bindvävs sjd d-kod - kap 3

'4000 dermatit = ospec infl se i ö t-01

- " - herpetiformis d-3619

encephalopatier d-kod kap 8

endokrina sjd d-kod kap 2

endolymfat stomamyos

endometrium slh förändr se t 84 sid 58

erytrhoblastos d-4680

glomerulonefriter t-71 sid 53

hepatopatiter se t-56

herpes inf d-0403

hjärt kärl sjukdomar d-koder kap 7

immunologiska sjd d-kod kap 4

inborn errors of met d-kod kap 1

inlagrings sjukdomar uns d-1005

- " - senskidetyp

kollagenos d-kod kap 3 kolloidcancer

- " - njurförändring se t-71

kromosomala sjd d-kod kap 5

le d-kod kap 3

lymfadenopati

mag - tarm sjd d-koder kap 6

mask sjd kap o

metaboliska sjd kap 1

metastaser 5 siffra i m-kod = 6- se inledning

- " - sjd o syndrom d-kod kap 5

misstanke på malignitet / border line lesion - 5 siffra i m-kod = 1

mycobaktriell inf se d-kod kap o

nefriter se t-71-73

parathyr adenom se t-97

pneumokonios d 7600 + m-kod för spec inlagring!

rematiska sjd kap 3

reumatoid arthrit d-3070

sicca syndrom ( m-kod 43000 alt 72200 ) d-3830

sinnessjd kap 9

skelett sjd kap 3

SLE d-3872

svampinf d-0550

syfilis d-0182

terminal ileit d-6216

thyreoidea sjd d-kod kap 2

tumörer övrigt se under spec namn

 

00020 önskad undersökning ej utförd

00030 oklart fall

00100 - " - makr morf

00110 - " - mikr morf

00120 normal cytologi

00140 - " - em

00150 - " - kromosom morf

09000 otillräckl mat

09030 ej bedömbart material

09450 inga hållpunkter för malignitet

10000 trauma

10020 förlossningstrauma

10020 - " - förlossnings-

10400 kompression

10500 gnidningsblåsa

10540 dekubitalsår

11100 brännskada uns

11200 köldskada

11400 - " - foto

11400 fotodermatit

11600 strålförändring

12000 fraktur

13510 ankylos

13550 spondylos

14000 laceration = vulnus

14000 sår traumatiskt kirurgiskt

14000 vulnus

14300 bett uns

14300 hundbett

14300 insektsbett hundbett

14300 stick

14430 ruptur

14700 perforation

15600 rejection ( kodtext transplantat ) t-71

15600 transplantat ( även rejection )

15800 implantat

18000 status post op

20000 abnormitet, missbildning

20000 - " - förändring uns syn missbildning

20000 missbildning

20150 arnold chiari

20220 holoprosencefali

20300 - " - stenos

20300 stenos kongenital

20500 - " - kongenital

21000 agenesi

21000 - " - kongenital

21300 hypoplasi kongen

21300 - " - encephali (kodtext kongen hypoplasi)

21370 ask-u-njure

21400 - " - rest

21400 meckels divertikel

21500 slutningsdefekt

21800 - " - kongen

21800 kongenital fistel

22300 accessorisk vävnad, övertaligt organ

22300 bimjälte (syn övertaligt organ)

22300 övertaligt organ

22410 - " - dystrofi

22420 - " - genesis imperf

22580 - " - poikilos

23070 - " - renal kongenital

23070 - " - renal dysplasi

23070 renal dysplasi, kongenital

23080 - " - multi cyst njur-

23080 multicyst dysplas njure

23080 - " - - " - multi cystisk

24600 - " - missbildning uns

24600 - " - kärl

24810 - " - shunt kongen

24810 av-shunt kongenital

25410 barkdysgenesi uns

25420 porencefali kongenital

25460 - " - polygyri

25470 macrogyri

25500 - " - ischämisk atrofi

26000 aberrant vävnad se vidare ektopi

26000 ektopi

26010 fordyces granulae

26020 - " - pancreasväv

26030 - " - mammarväv

26040 - " - tarm slh

26080 - " - ventrikel slh

26090 - " - binjureväv

26100 - " - thyreoid väv

26160 - " - gliavävnad incl nasalt gliom

26160 nasalt gliom, (kodtext ektopisk gliavävnad)

26170 - " - hypofysväv

26200 - " - testis

26200 kryptochism syn ektopi testis

26230 - " - grå substans inom cns

26240 - " - thymusväv

26500 colloid cysta syn arachnoid cysta

26500 - " - aracnoidal syn colloid cysta

26500 - " - dermoid t-01

26500 - " - gartner

26500 - " - kongenital

26500 dermoidcysta - hud -öga

26500 ductus thyr gloss cysta

26500 gartner cysta text kong cysta

26500 halscysta medial o lateral (kodtext kong cysta)

26500 lateral halscysta (kodtext kong cysta)

26500 medial halscysta (kodtext kongen cysta)

26500 rathke's cysta ( kodtext kongen cysta )

26500 - " - - " - kongen (kodtext kong cysta)

26700 - " - polycyst förändring

28000 abort (t-88 utom vid ektopisk graviditet)

28000 foster incl abort

28001 - " - inducerad

28100 abnormt foster

28100 - " - missbildat

28130 - " - macererat

28130 macererat foster

29000 placenta abnorm

29170 - " - praevia

29240 - " - tvilling

29240 tvilling placenta

29280 - " - circumvall

29650 - " - velamentös insertion av navelsträng

29650 velament insert av n-sträng

29710 kärlanomali i n-sträng

29710 - " - kärlanomali

30000 konkrement

30400 bezoar (syn främ kropp)

30400 främmande kropp

31050 prolaps

31120 invagination

31140 näthinneavlossning

31210 eversion

31220 inversion

31600 bråck

31600 diskbråck

31600 hernia

32100 bronchiectasi

32100 dilatation ektasi

32200 distention

32200 mega colon t-67 (kodtext distension)

32200 - " - urether t-73 (kodtext distension)

32400 aneurysm

32420 - " - arterio venöst

32430 - " - arterioskler

32470 - " - diss

32520 - " - mykotiskt

32540 - " - sacculärt

32600 varix

32600 åderbråk

32620 hemorrhojd

32700 divertikel

32710 - " - ulos

32800 emfysem uns

33000 comedo - pormask

33000 cylindrar (kodtext etention)

33000 mucoviscidos (kodtext retetion) d 6391

33000 retention

33060 gallstas

33060 - " - tromber

33130 miliaria

33300 hydrocele t-79 (kodtext vätske retention)

33300 - " - nefros t-72 (- " - - " - - " - )

33300 - " - salpinx t-86 (- " - - " - - " - )

33300 - " - hydrops erytroblastos d 4680

33300 vätskeretention

33320 hydrocefalus

33330 - " - ex vacuo

33400 atherom = epitel/talgcysta (kodtext cysta)

33400 bartholini cysta - t 81

33400 - " - enkel

33400 - " - - " - -thyreoid

33400 cysta

33400 - " - ben, enkel

33400 enkel bencysta (kodtext cysta)

33400 hydatid (kodtext cysta)

33400 ovula nabothi ( kodtext cysta )

33400 spermatocele ( kodtext cysta ) t-79

33410 - " - skivepitel

33410 skivepitel cysta förvärv

33420 - " - epitel

33420 epitelcysta

33420 - " - cysta (kodtext epitel cysta)

33500 corpus lut - follikel cysta

33500 - " - follikel, corp. Lut

33500 follik corp lut cysta

33600 baker cysta (kodtext synovialcysta)

33600 - " - baker

33600 - " - synovial

33600 ganglion ( kodtext synovialcysta )

33600 synovialcysta

33640 aneurysmal bencysta

33640 bencysta aneurysmal

33640 - " - aneurysmal, ben-

33800 - " - multipla

33800 multipla cystor

33900 pneumatosis ( kodtext retention av gas )

33900 - " - av gas

34000 obstruktion/ocklusion

34000 phimosis ( kodtext struktur )

34000 - " - förvärvad

34000 striktur förvärvad

34200 torsion volvulus

34200 volvulus

34300 atelektas

35100 tromb/trombos

35101 - " - färsk

35103 - " - organiserad

35300 embolus

35480 microembolus

36000 - " - /stas/exudat uns

36100 stas uns

36100 - " - stas ( kodtext stas )

36220 reflux urin, urin läkage

36220 urinreflux

36270 pneumothorax

36300 exudat

36360 vesikel=blåsa

36500 ödem

36660 lymfödem

36660 - " - lymf-

37000 blödning

37000 - " - subarachnoidal t-x15

37000 - " - subdural t x14

37020 - " - petechial

37020 petekial blödning

37050 pelios

38000 - " - inflam = ulcus

38000 ulcus

38090 - " - peptiskt

38250 - " - aftöst

38280 - " - solitärt

39100 sekvester

39300 fistel

39370 arteriovenös fistel förv

39370 av-fistel förvärvad

39400 kavitet/kavern

39450 syringomyeli

40000 - " - ospec

40000 interstitsiell nefrit t-71

40000 lymfadenit uns (kodtext ospec infl) se i ö t-07-08

40000 ospec inflammation se i ö inflammation

40000 - " - myelit ospec

40000 pyelonefrit uns t 719

40000 - " - ospecifik

40000 synovit ospec infl

40000 thyreoidit ospec

40000 vaskulit uns

40001 bronchopneumoni

40001 pneumoni broncho -

40002 - " - lobär

40003 - " - pneumoni

40003 lobär pneumoni

40003 - " - interstit

40160 - " - jättecells

40160 - " - - " - infl uns

40160 polymyalgia rheumatica d 3074

40460 - " - - " - varig

40460 - " - varig

40460 pyometra (kodtext infl ospec varig) t-85

40460 - " - nefros - " - - " - - " - - " - t-71

40460 - " - salpinx - " - - " - - " - - " - t-86

40600 - " - hemorrh

40700 - " - nekrotis

40700 nekrotiserande inflam

40700 papillspetsnekros. T 71

40700 - " - nekrotis

40800 blåsdermatos uns (kodtext infl vesikel bullös se i ö t-01)

40800 - " - vesikulär bullös

41000 akut inflammation

41000 cholecystit akut

41000 cystit akut

41000 hepatit akut

41000 - " - virus + d-0520

41000 inflam akut

41000 - " - akut t 719

41000 salpingit akut

41000 - " - akut

41000 virus hepatit d-0520

41700 abscess

41700 - " - nekrot akut - abscess

41730 pyoderma gangrenosum

42000 - " - subakut

42000 subakut inflam

42030 hunnercystit (kodtext kron ulcererande infl)

42100 - " - + kronisk inflammation

42100 - " - kronisk aggresiv

42100 - " - - " - och kronisk

43000 chalazion (kodtext kron infl)

43000 - " - kron

43000 - " - kronisk

43000 - " - - " - persisterande

43000 - " - kronisk

43000 kronisk infl

43000 plasmacellsbalanit ( kodtext kron infl ) t 76

43000 - " - mastit ( kodtext kron infl ) t 04

43000 - " - kronisk t 719

43000 - " - kronisk

43000 - " - riedel's ( kodtext kron inflam )

43030 - " - hunner

43030 - " - - " - ulcererande - hunner

43030 - " - - " - ulcererande

43030 - " - - " - ulcererande

43030 ulcerös colit ( kodtext inflam kron ulcer. ) d-6255

43080 - " - - " - follikulär

43080 - " - - " - follikulär

43180 malakoplaki

43400 osseös metaplasi

43500 pustulosis palm plant uns

43750 - " - dermatitis nodularis

43800 colitis cystic profund

43800 - " - - " - cystisk

43800 - " - - " - cystisk

44000 granulomatös inflam

44000 - " - granulomatös

44000 - " - granulomatös

44000 quervain de thyreoidit ( kodtext granulomatös infl )

44000 - " - thyreoidit ( kodtext granulomatös inflam )

44000 - " - granulomatös

44000 - " - jättecells

44000 - " - de quervain

44000 - " - subakut

44050 - " - granulom

44050 - " - eosinofilt

44080 - " - faciale

44090 - " - kolestrol-

44090 kolesterolgranulom

44100 - " - - " - granulom reparativt

44110 - " - reparativt jättecells-

44110 rep jättec granulom

44120 epulis syn perif jättec granulom

44120 - " - perifer jättecells-

44120 - " - - " - - " - perifert= epulis

44120 perif jättec granulom

44140 - " - - " - s reaktion

44180 - " - sperma-

44180 spermagranulom

44200 epiteloidcell granulomatos icke nekrot

44200 - " - - " - epiteloidcellig icke nekrot

44200 sarkoidos ( kodtext epiteloidcell.granulomat.) D-0828

44440 - " - telangiect

44460 karunkel -urethra

44460 urethrakarunkel

44700 - " - - " - nekrot

44700 - " - - " - nekrot

44700 - " - - " - nekrot

44700 lethal midline granuloma (kodtext infl nekrot granulom)

44700 lymfomatoid granulomatos

44700 tuberkulos ( kodtext inflam granulomat nekrot ) d-0188

44700 wegeners granulomatos ( kodtext inflam nekrotis granulomat )

44900 allergisk kutan vasulit (kodtext fibrinoid infl) d-4808

44900 - " - proliferativ (kodtext infl m prolif)

44900 - " - fibrinoid nekrot

44900 - " - fibrinoid nekrot r a d-3070

44900 - " - fibrinoid nekrot

44920 granuloma annulare

44930 necrobiosis lipoidica

44940 - " - nodulus

45000 - " - - " - fibros

45000 riedels struma ( kodtext infl m fibros )

45020 granulationsvävnad

45080 pannus

45270 - " - - " - skleroserande

45270 - " - osteomyelit

45350 - " - - " - villös

45350 - " - tenosynovit

45600 - " - m fettvävsnekros

45730 tuberös skleros ( kodtext adenoma sebac pringle )

45810 hashimoto thyreoidit

45810 - " - hashimoto

45810 - " - lymfocytär

46000 - " - - " - mekanisk abnorm

46050 - " - oflebit

46060 buergers sjd

46060 mb buerger

46060 trombangiitis obliter buerger

46300 fistulerande inflam

46300 - " - fistulerande

46350 - " - pilonidal

46350 pilonidalsinus

46400 - " - ulit

46484 nefrit, glomerulo membrano prolif

46500 - " - pga occlusion

46520 hidradenit

46540 acne

46620 - " - rosacea

46700 - " - - " - prolif

46700 - " - proliferativ (kodtext infl m proliferation)

46700 proliferativ fasciit t-18 (kodtext inflam m proliferation)

46700 - " - myosit t-13 (- " - - " - - " - - " - )

46810 - " - prolif

46810 - " - - " - prolif

46811 - " - prolif fokal

46811 - " - - " - - " - , fokal

46840 - " - membramoprolif

46880 - " - rapid prog

46880 - " - - " - rapid prog

47000 cellinfiltrat, imflammatoriskt

47000 - " - cellinfiltrat

47150 - " - cellinfiltrat

47170 - " - lymfocytärt

47170 lymfocytärt cellinfiltrat

47180 histiocytärt cellinfiltrat

47200 - " - plasma

47220 - " - is nodosa d-7321

47250 jessners lymfocytära infiltrat

47250 - " - - " - hud jessner

47400 follikulit

47600 - " - kontakt

47600 kontraktdermatit

47720 polyarterit

47780 polyarterit

47830 jättecellstumör

47830 - " - tenosynovit

47830 - " - teno- nodulär

47870 - " - jättecells

47870 - " - - " - hepatit

48000 eksem uns se i ö t-01

48010 - " - stas

48010 stasdermatit

48130 prurigo nodularis

48400 erytem uns se i ö t-01 sid 23

48400 exantem uns sym erytem se i ö t-01 sid 23

48410 erythema annulare centrifug

48490 - " - dyschromicum

48510 - " - neutrofil dermatit (sweet)

48510 - " - akut neutrofil (sweet)

48520 pityriasis lichen et variolif

48530 - " - elevatum diutinum

48540 - " - läkemedel

48540 läkemedelsexantem

48550 - " - läkemedels fixt

48550 fixt läkemedelsexantem

48560 - " - multiforme steven johnson

48580 purpura pigmentosa

48620 nekrolys, epidermal toxisk

48620 toxisk epidermal nekrolys

48800 hyperkeratotisk dermatit

48800 - " - hyperkeratotisk dermatit

48820 - " - seborroisk

48820 seborrhoisk dermatit

48840 psoriasis

48880 - " - rosea

48890 - " - planus

48900 - " - striatus

48930 parapsoriasis

48980 - " - rubra pilaris

49000 fibros uns

49000 - " -

49000 läkning

49000 - " - amputations neurom

49000 myelofibros

49000 pleuraplaque (kodtext fibros)

49000 - " - myelo- ( kodtext fibros )

49020 - " - skleros

49020 skleros

49020 - " - tympano- (kodtext skleros)

49020 tympanoskleros

49060 - " - ärr

49060 ärr

49090 - " - plaque

49090 perisplenitis cartilaginea

49160 glios uns gliom

49210 - " - deformerande

49210 skrumpnjure (kodtext deformerande fibros)

49250 - " - , obliterande = obliterativ mastopathi

49251 - " - obliteration fokal = stråligt ärr

49500 cirrhos

49580 - " - - " - sekundär

49590 biliär cirrhos primär

49590 - " - primär biliär

49700 excessiv läkning

49700 - " - keloid

49720 keloid

49720 - " - keloid

49730 hypertrofiskt ärr

49730 - " - hypertrofiskt

49740 akvirerat digitalt fibrokeratom

49740 digitalt fibrokeratom akvirerat

49740 fibrokeratom akvirerat digitalt

49770 amputationsneurom

49770 - " - excessiv

49900 bennybildning

49900 callus, syn bennybildning

49900 för bening

49900 otoskleros ( kodtext ben-nybildning )

49900 - " - oto- ( kodtext ben-nybildning )

50000 degeneration

50010 senil elastos

50030 - " - hydrop

50080 förfettning

50100 - " - myxoid

50100 myxoid degeneration

50170 - " - milium

50180 pinguecula

50210 - " - poros

50230 arthros uns

50230 osteoarthros deform

50280 arthros neuropat

50400 - " - primär

50410 demyelinisering

50420 - " - segmentell

50440 status marmoratus

50480 - " - sekundär wallersk

50520 - " - transsynaptisk

50630 alzheimers neurofibrilldegeneration

50630 - " - alzheimers

50640 - " - senila plaque

51550 epidermolys

51570 acantholys

51570 pemfigus ( kodtext akantolys ) + d 3610

51600 cytopatisk förändring

52000 arterioskleros

52000 - " - arterio-

52100 atheromatöst plaque

52200 arterioloskleros

52200 - " - arteriolo-

52205 - " - flebo-

52210 - " - nefroskelros

52210 - " - - " - malign

52220 - " - nefroskleros

52220 - " - nefro- benign

52300 - " - elastos

52470 medionekros

52470 - " - medio-

52500 fleboskleros

52500 phleboscleros

53100 nefros

53140 - " - cholämisk

53150 - " - akut tubulär

53160 minimal changes nefropati

53300 glomeruloskleros

53300 - " - glomerulo-

53301 - " - fokal

53301 - " - - " - fokal

53320 - " - nodulär

53320 - " - - " - nodulär

54000 nekros

54002 massiv nekros (apalliskt syndrom)

54002 - " - massiv

54110 fettvävsnekros

54110 - " - fettväv-

54120 - " - zonal

54180 nekrobios (hjärndöd)

54220 epifys ischäm nekros

54220 - " - epifys ischäm

54250 - " - chondrosis dissec

54400 osteomalaci

54701 - " - mikroskopisk

54720 - " - färsk

54750 - " - läkt

54810 - " - gränszon

55000 inlagring

55020 hyalina membraner

55070 - " - gikt- " - = urin syre inl d-1251

55070 - " - urinsyra

55070 tophi ( kodtext urinsyre inl ) gikt d-1251

55070 - " - syre inl

55100 amyloid inlagring

55100 - " - amyloid

55200 - " - fett

55240 cholesterolos

55240 - " - kolesterol

55240 kolesterolos

55300 - " - xantomatöst mat

55300 xantom/ xantelasma ( kodtext xantomatös inl )

55380 - " - xanto juvenilt-

55380 xantogranuloma juvenil

55390 - " - - " - retroperiton

55390 retroperit xantogranulom

55390 - " - retroperiton

55400 förkalkning = kalkinlagring

55400 - " - kalk

55400 kalkinlagring

55470 - " - cerebrovask ej arterioskler

55590 psammomkroppar

55600 alveolär proteinos (kodtext proteininlagring)

55600 - " - protein

55670 lichen myxodematosus

55680 myxödem lokaliserat

55700 - " - material, inlagring

55700 - " - främmande mat

55700 kolpigmentinlagring

55730 - " - oxalat

55770 antrakos kodtext kolpigmentinlagring (d-7600 pneumokonios)

55770 - " - kol

55780 - " - - " - och kisel

55790 - " - kisel

55790 kisel inlagring

55790 silikos (kodtext inlagring kisel)+d-7600 pneumokonios

55800 - " - järn

55800 järn inlagring

55820 asbest inl (asbestos d-7600 kodtext pneumokonios)

55820 - " - asbest

56000 dystrofier uns

56810 cutis laxa

56840 anetomderma macularis

56890 - " - xantoma elasticum

57000 infarkt

57000 pigmentinlagring - se även under inlagring

57100 pigmentförändring uns

57200 cafe au lait fläckar

57200 fräknar (kodtext melanin inl)

57200 lentigo = melanotisk pigmentering

57200 melanin inl

57200 - " - melanin

57300 melanodermatitis toxica

57330 acanthosis nigricans

57340 incontinentia pigmenti

57500 hemosiderin inl

57500 - " - hemosiderin

57600 - " - gallpigment

57700 - " - fuscin inlagring

57700 melanosis coli (kodtext lipofuscin inl)

57700 - " - lipogran

57800 - " - metall

58000 atrofi

58010 - " - primär

58020 - " - sekundär

58090 neuronbortfall

58130 - " - muskulär neurogen

58130 - " - , neurogen

58160 - " - involution

58160 muskelatrofi, involution

58240 balanit sclerot oblit

58240 krauros

58240 - " - scler et atrof

58330 acrodermat chron atroficans

58420 - " - lokaliserad

58420 lokaliserad atrofi

58550 poikoloderma atroficans

58600 alopeki uns

58740 - " - cicatrisata

58790 - " - mucinosa - alveolarcellscancer

59100 cytopeni

59120 pancytopeni

61000 - " - förändring uns

61600 sexkromosom förändr

65500 inklusioner kärn-

65500 intranukleära inklusioner

65500 kärninkl

65500 - " - inf ( kodtext kärnincl ) d-0350

66000 cytoplasmaförändr

66080 crooks hyalina degeneration

66080 - " - hyalin/mallory

66080 - " - alkohol (kodtext hyalin degeneration/mallory)

66080 hyalin degener/mallory

66080 mallory kroppar/ hyalin degeneration

66700 - " - cytoplasma-

66700 intracytoplasmatiska inklusioner

66700 - " - - " - ( kodtext intracytopl incl ) d-0350

66750 cytoplasmatiska inlagringar

66790 cytostatika atypi

68130 membranös glomerulonefrit

68130 - " - - " - membranös

69700 atypi

69706 - " - lätt

69707 - " - måttlig

69708 - " - stark

69760 - " - - " - med malignitets misstanke (ca anm ej)

69780 - " - inflammation

69780 inflammatorisk atypi

69790 - " - cytostatika/läkemedels behandling

70240 dvärgväxt

70420 - " - växt = akromegali

70800 involution uns

71000 hypertrofi

71000 rhinophyma ( kodtext hypertrofi )

71000 sialos ( kodtext hypertrofi )

71000 trabekelblåsa ( kodtext hypertrofi ) t-74

71400 ben/brosk överväxt

71400 exostos

71400 heberden knutor (kodtext ben/brosk överväxt)

71600 struma uns

71620 kolloidstruma (struma uns 71600 adenomatös- 71640)

71620 - " - kolloid-

71640 - " - nodös kolloidstruma

71640 - " - - " - adenomatös/nodös

72000 c-cells hyperplasi t-9605

72000 hiluscells hyperplasi t-8772

72000 hyperplasi

72000 interstitsial cell hyperplasi t-7821

72000 leydigcell hyperplasi t-7821

72003 - " - diffus

72010 - " - primär

72020 - " - reaktiv

72020 - " - sekundär

72020 - " - talgkörtel-

72030 - " - nodulär

72040 - " - polypoid

72040 - " - metaplastisk hyperplasiogen

72060 glandulärcystisk hyperplasi

72060 - " - glandulär cystisk

72090 - " - pseudoepiteliomatös

72090 pseudoepitelial hyperplasi

72100 - " - hyperplasi

72105 - " - - " - atypisk

72200 - " - lymfoid

72200 lymfoid hyperplasi

72200 - " - lymfom ( kodtext lymfoid hyperplasi )

72200 toxoplasmos ( kodtext lymfoidhyperplasi ) d-0757

72210 lymfadenosis benigna cutis

72210 - " - - " - cutan spiegler- fendt

72210 spiegler - fendt syn lymfadenosis benigna cutis

72220 dermatopatisk lymfadenopati

72220 mononucleos -d-0410

72230 lymfomatoid papulos

72240 - " - lymfoepiteliala lesion

72240 lymfoepitelial lesion

72250 piringer kuchinka, lymfadenopati

72260 angio follikulär hyperplasi

72260 benign angiofollikulär hyperplasi

72260 castleman tumör

72260 - " - angiofollikulär benign

72280 - " - immunoblastisk lymfadenopati

72420 adenomatös hyperplasi

72420 - " - adenomatös

72425 - " - - " - atypisk

72425 - " - - " - atypisk

72430 stromahyperplasi

72440 - " - i gallblåsan = adenomyomatös hyperplasi

72440 adenomyomatös hyperplasi

72480 - " - mikrogland

72500 - " - senil

72500 talgkörtelhyperplasi senil

72530 - " - , klarcells-

72530 clear cell acanthom

72530 klarcellsacanthom

72600 hyperkeratos

72600 keratos = hyperkeratos

72600 - " - leukoplaki- " - =hyperkeratos

72610 kyrles sjd

72710 acanthos

72750 - " - papillom, syn seborroisk keratos

72750 - " - , seborroisk

72750 (papillom basalcells - ) = seborroisk keratos

72750 - " - keratos

72750 - " - verruca

72790 acrokerat verruciform hopf

72820 - " - spinulosis

72840 cornu cutaneum

72850 - " - , senil

72850 - " - keratos

72860 - " - , kerato-

72860 keratoacanthom

72860 - " - pseudocarcinom=keratoakantom

72900 cholesteatom

72920 invert follik keratos

72920 - " - , inverterad follikulär

72930 - " - , palmoplantaris

72940 porokeratosis mibelli

73000 metaplasi

73050 apokrin metaplasi

73050 - " - celler

73050 - " - apokrin

73050 - " - oxyfilcells

73050 oncocytos = oxyfilcellsmetaplasi

73050 oxyfilcellsmetaplasi

73220 - " - skivepitel

73220 - " - metaplasi

73225 - " - - " - atypisk

73225 - " - - " - atypisk

73300 - " - cystica

73300 - " - glandularis

73300 glandulär metaplasi

73300 - " - glandulär

73400 - " - osseös

73400 - " - cutis = osseös metaplasi

73410 myositis ossificans

73500 extra medullär blodbildning

73500 - " - myeloid

73500 myeloid metaplasi

73600 brosk metaplasi

73600 chondroid metaplasi

73600 - " - brosk=chondroid

74000 dysplasi

74006 - " - lätt

74007 - " - medelsvår = måttlig

74007 - " - måttlig

74008 - " - grav = stark

74008 - " - stark

74008 - " - svår = stark

74030 - " - , para-

74040 xeroderma pigmentosum

74060 elastos perf serp

74200 adenos uns

74200 - " - adenos (kodtext adenos)

74200 - " - isthmica nodosa

74200 skleroserande adenos ( kodtext adenos )

74200 stråligt ärr ( kodtext adenos )

74300 cystisk dysplasi

74300 - " - fibroadenos (kodtext cystisk dysplasi)

74300 - " - cystisk

74400 - " - ektodermal

74400 ektodermala dysplasier

74410 ichtyos uns

74420 - " - förvärvad

74440 dariers sjd

74450 warty dyskeratoma

74810 - " - fibrosa

74840 - " - - " - cystica

74910 - " - fibrös

74910 fibrös dysplasi

74940 bendefekt, metafysär

74940 metafysär bendefekt

74940 nonossyfying fibroma syn metafysär bendefekt

74950 - " - fibro musk

74950 fibromuskulär dysplasi

74970 osteitis deformans paget

74970 - " - sjd ben

74980 marmor sjuka syn melorheostosis

74980 melorheostosis

75000 mognadsrubbning

75400 aplasi

75400 klinefelter text aplasi d-5761

75400 sertolicell only s. ( kodtext aplasi ) d-2682

75500 biliärt hamartom t-56

75500 - " - bronchiom syn hamartom

75500 hamartom

75500 - " - peutz-jaeger ( kodtext hamartom )

75500 portvinsnevus ( kodtext hamartom )

75500 - " - tårtmamma- " - ( kodtext hamartom )

75500 vaskulär nevus ( kodtext hamartom )

75540 - " - portvins

75540 - " - vaskulär

75730 adenoma sebaceum pringle

75740 - " - verrucosus

75750 - " - sebaceus jadassohn

76000 proliferation

76005 - " - atypisk

76050 - " - glandular prol

76050 - " - proliferation

76050 - " - grandulär

76080 epitelproliferation

76080 - " - epitelial

76085 - " - - " - atypisk

76085 - " - - " - atypisk

76100 fibromatos

76120 - " - dupuytrens

76130 fasciit, nodulär

76130 nodulär fasciit

76150 - " - juvenilt aponeurotiskt

76150 juvenilt aponeur fibrom

76300 angiektasier

76300 teleangiectasi/angiectasi

76500 endometrios

76510 adenomyos

76600 verruca

76660 molluscum contagiosum

76700 condylom

76770 bowenoid papulos

76770 papulos, bowenoid

76800 - " - epitelial polyp (kodtext polyp)

76800 polyp

76800 - " - inflammat

76820 inflammatorisk pseudotumor

76820 - " - tumor inflam

76900 polypos

76900 - " - inflammat

77600 eosinofili - blod t-0x17

77600 granulocytos blod tox16

77600 hematopoetisk cellproliferation (obs celltyp med t-kod)

77600 leukocytos blod tox14

77600 lymfocytos blod tox21

77600 - " - hematopoetisk cell-

77610 leukemoid reaktion

77800 histiocytos

77810 - " - , sinus-

77810 sinus histiocytos

77860 - " - - " - ben

77860 - " - - " - ben

77880 - " - reticulo-

77880 reticulohistiocytom

77910 histiocytosis x

77920 hand-schšller-christian

77940 - " - , massiv

77940 - " - - " - massiv

79000 cyklisk vävnadsförändr se i ö t-84

79000 - " - /laktationsbild t-84

79000 laktationsbild (kodtext cyklisk vävnads förändring)

79310 proliferations slh (se i ö t-84)

79320 sekretions slh se i ö t-84 s 58

79330 menstruations slh se i ö t-84

79340 anovulatorisk slh se i ö t-84

79360 inaktiv slh se i ö t-84

79370 atrofisk menopausal slemhinna, se i ö t-84

79410 gestations slh se i ö t-84 sid 58

79410 p-piller slh ( kodtext gestations slh )

79430 arias-stella, se i ö t-84

79440 hypersekretorisk slh se i ö t-84

79450 dysfunktionell blödn slh se i ö t-84

79500 decidua vandling

79680 graviditetsluteom

79900 regeneration

80000 - " - tumör uns

80000 tumör benign

80003 - " - tumör

80003 - " - malign

80006 metastas uns

80006 - " - embolus = metastas

80021 småcellig malign tumör

80023 - " - - " - småcellig

80100 - " - epitelial tumör

80100 epitelial tumör benign

80100 - " - epitelial benign

80101 - " - - " - stark misst på

80101 - " - - " - mal misst (=stark misst ca anm!)

80102 - " - - " - cis

80103 cancer uns

80103 - " - - " - malign/cancer uns

80103 - " - - " - epitelial = cancer

80103 - " - - " - malign=cancer

80106 - " - - " - metastas

80106 - " - - " - metastas/cancer met uns

80106 - " - cancer

80109 - " - - " - tveksam om primär eller sekundär

80109 - " - - " - tveksamt om primär ca eller met

80123 - " - storcellig

80123 storcellig cancer

80401 tumorlet

80413 - " - småcellig

80413 - " - cancer

80520 - " - skivepitel ( verruca 76600, condylom 76700 )

80520 - " - papillom ( obs!- " - basalcellspapillom- " - m 72750 )

80700 - " - tumör benign

80702 bowens dermatos (syn skivep cis)

80702 queyrat ( kodtext skivep ca in situ )

80702 - " - cis

80703 - " - skivepitel (se i ö skivepitelcancer)

80703 skivepitelca

80706 - " - skivepitel ca

80713 - " - storcellig förhorn

80713 - " - skivepca förhorn

80723 - " - - " - icke förhorn

80723 - " - - " - icke förhorn

80733 - " - småcellig

80763 - " - mikroinvasiv

80823 - " - lågt diff (- " - lymfoepiteliom- " - )-anv.ev!

80903 - " - cancer

80903 - " - basalcells

80933 - " - epitelioma pinkus

80953 - " - metatypisk

80953 metatypisk ca

81000 - " - tricho-

81000 trichoepiteliom

81100 calcifierande epiteliom, malherbe

81100 epiteliom calcifer

81100 kalcifierande epiteliom malherbe

81100 malherbe

81100 pilomatrixom malherbe

81200 - " - övergångsepit t 23

81200 övergångsepit papillom t-23

81201 - " - uroepitel/misst uroep ca

81201 - " - papillom ( kodtext uroep ca misst/papillom )

81202 - " - - " - in situ =- " - flat- " - cis

81203 - " - uroepitelial (se i ö uroepitelial cancer)

81203 uroepitelial cancer ( såväl infiltr som ej infiltr!)

81211 - " - uroepitelialt papillom

81211 - " - - " - inverterat

81211 - " - - " - invert

81243 - " - kloakogen

81243 kloakogen ca

81400 adenom uns

81401 - " - stark misst på

81401 - " - bronchialadenom- " - (kodtext adenoca misst) i ö t-21-29 s 40

81402 - " - cis

81403 adenocarcinom uns

81403 - " - adeno- (se i ö adenocarcinom)

81406 - " - metastas

81406 - " - adenocarcinom

81409 - " - tveksam om primär eller sekundär

81423 linitis plastica

81443 - " - intestinal typ t-63

81453 - " - diffus typ t-63

81460 - " - monomorft

81460 monomorft adenom

81470 - " - basalcells-

81470 basalcellsadenom

81500 ö-cellstumör benign

81531 - " - uns

81533 gastrinom malignt

81543 - " - endo/exokrin

81543 blandad endo/exokrin ca

81543 - " - blandad endo/exokrin

81543 endo/axokrin ca blandad

81600 cholangiom/cholangiolärt adenom

81603 - " - cholangiolär

81603 cholangiolär cancer

81700 - " - hepatocellulärt

81700 - " - cellulärt adenom

81703 - " - hepatocellulärt

81703 - " - hepatocellulär

81703 - " - - " - cancer

81703 hepatom

81803 - " - hepato-cholangiolärt

81803 - " - hepato-cholang ca

81803 - " - - " - hepato-cholang

81803 hepato/cholangiolär ca blandad

82000 cylindrom syn eccrint dermalt cylindrom

82000 - " - dermalt cylindrom

82000 turban tumör = eccrint dermalt cylindrom

82003 adenoidcystisk ca

82003 - " - adenoidcystisk

82100 - " - tubulärt (adenomatös polyp)

82100 - " - polyp

82100 - " - adenomatös = tubulärt adenom

82103 - " - ex tubul adenom

82113 - " - tubulärt

82113 - " - tubulär

82113 tubulärt adenoca

82200 polyposis coli familjär

82403 carcinoid malign

82503 bronchioloalveolär ca

82503 - " - bronchioloalveolär

82603 - " - papillärt

82603 - " - papillär

82603 papillärt adenoca

82611 - " - villöst

82611 villöst adenom ( obs! Ca anm ev )

82613 - " - ex villöst adenom

82623 - " - villöst

82630 - " - tubulovillöst

82633 - " - ex tubulovill adenom

82900 - " - oxyfilt

82900 askarnazycellsadenom syn oxyfil metaplasi

82900 oncocytom = oxyfilcelltumör

82900 - " - tumör

82903 - " - oxyfilt

83100 - " - klarcells-

83100 - " - - " - adenom

83100 - " - adenom

83103 - " - klarcells-

83103 - " - mesonefroid typ

83103 - " - klarcells

83103 - " - - " - adeno ca

83103 - " - cancer

83123 - " - njur-

83123 - " - njur-

83123 njurca

83200 - " - vattenklara celler

83210 - " - huvudcells-

83230 - " - blandad celltyp

83240 - " - lipo-

83240 lipo adenom

83300 - " - follikulärt

83300 - " - adenom

83301 - " - - " - borderline

83303 - " - follikulärt

83303 follikulärt adenoca

83700 - " - bark-

83700 barkadenom

83700 binjurebark adenom

83703 - " - cancer

83800 - " - endometroid typ

83800 endometroid adenom

83803 - " - endometroid typ

83803 - " - endometroid

83803 - " - cancer

83900 adnextumör - hud uns (se i ö svett, talg, vaxkörteltumör)

83900 hudadnex tumör bening uns

84000 - " - hidr- uns

84000 svettkörteltumör benign

84020 acrospirom eccrint, clearcell hidroadenom

84020 - " - - " - hidr adenom

84020 eccrint acrospirom

84020 - " - hidradenom

84030 - " - spiradenom

84030 spiradenom eccrint

84040 hidrocystoma

84050 - " - - " - papillärt

84050 hidradenom papillärt

84050 - " - hidradenom

84060 - " - syring- papillärt

84060 - " - syringadenom

84060 syringadenom papillärt

84070 syringom

84100 - " - tumör benign

84200 vaxkörtel tumör benign

84303 - " - mucoepidermoid typ

84303 - " - mucoepidermoid

84303 mucoepidermoid ca

84400 - " - cyst-

84400 - " - adenom

84403 - " - cyst-

84403 cystadenoca

84403 - " - cystadenoca ( kodtext cystadenoca )

84600 - " - - " - seröst papillärt

84600 - " - - " - papillärt seröst

84600 - " - - " - cystadenom

84603 - " - - " - seröst papillärt

84603 - " - - " - papillärt seröst

84603 - " - - " - seröst

84603 - " - papill cystadenoca

84610 ytpapillom

84700 - " - - " - mucinöst

84700 - " - - " - mucinöst

84700 - " - - " - adenom

84703 - " - - " - mucinöst

84703 - " - - " - mucinöst

84703 - " - cystadenocarcinom

84703 - " - - " - mucinöst ( kodtext mucinöst adenoca )

84803 - " - mucinöst

84803 - " - slembildande

84803 - " - slembildande

84803 mucinöst adenocarcinom

84803 slembild ca

84806 - " - myxoma peritonei ( kodtext met slembild ca )

84813 - " - mucos, prod, adenopapillär

84813 - " - mucos prod adenopapill

84813 mucus prod adenopapill ca

84903 - " - signetring

84903 mucocellulär cancer= signetringscancer

84903 signetringsca

85001 - " - epit prol stark mal misst (ca anm)

85001 - " - ductal mal misst t 04

85002 - " - syn intraductal ca

85002 - " - - " - cis incl comedoca

85002 - " - cancer t-04

85003 - " - ductal

85003 - " - ductal

85003 ductal cancer

85012 comedocancer in situ

85030 intraduct papillom

85030 - " - intraduct

85060 adenoma of the nipple

85103 - " - medullär c-cell

85103 medullär ca c-cell

85123 - " - - " - m lymf inf

85123 - " - - " - m lymf inf

85202 - " - - " - cis

85203 - " - lobulär

85203 lobulär ca

85403 pagets mamillsjd

85423 - " - - " - extra mam

85503 acinic cell ca

85603 adenosquamös ca

85603 - " - adenosquamös

85610 adenolymfom

85610 whartin syn cystadeno lymfom

85703 acanthom, adeno-

85703 adenoacanthom

85801 thymom

85803 thymom malignt

85901 gonadal stroma tumör

85901 - " - tumör gonadal

85953 merkelcellstumör

86000 thekom

86201 - " - tumör

86203 - " - granulosacells

86203 granulosacellsca

86301 androblastom

86301 blastom andro-

86321 - " - gynandro-

86321 gynandroblastom

86501 - " - - " - tumör

86501 - " - tumör

86701 lipoidcellstumör

86801 - " - uns

86803 paragangliom malignt

86931 chemodectom

87000 feokromocytom benignt

87000 - " - uns

87001 - " - borderline

87001 pheochromocytom borderline

87003 - " - malignt

87003 - " - malignt

87110 glomustumör/glomangiom

87200 - " - pigmentneavus

87200 - " - pigment

87200 pigmentnevus

87201 dysplastiskt nevus

87201 - " - dysplastiskt pigment

87201 - " - borderline = dysplastiskt nevus

87203 - " - melanom

87203 - " - malignt

87412 - " - maligna syn precancerös melanos

87412 melanos precancerös

87412 precancerös melanos

87700 - " - melanom syn juvenilt melanom

87700 - " - melanom

87700 melanom juvenilt

87800 blå nevus

87800 nevus blå

88000 mesenkymal tumor

88000 - " - mesenkymal benign

88003 sarkom

88003 sarkom

88003 - " - - " - malign=sarkom

88006 - " - sarkom

88013 - " - spolcells

88013 - " - sarkom

88023 - " - jättecells-

88033 - " - sarkom

88033 - " - rundcells

88043 - " - epiteloidcells

88100 fibrom

88103 fibrosarkom

88103 - " - fibro-

88110 - " - myxo-

88110 myxofibrom

88113 - " - fibrosarkom

88113 - " - myxofibro-

88143 - " - infantilt

88200 elastofibrom

88200 - " - elasto-

88211 agressiv fibromatos

88211 - " - agressiv

88221 abdominell desmoid

88221 desmoid abdominell

88231 desmoplastiskt fibrom

88231 - " - desmoplastisk

88300 fibroxantom syn fibröst histiocytom

88300 fibröst histiocytom

88300 - " - fibröst

88301 - " - - " - atypiskt

88301 - " - - " - atypiskt

88303 - " - - " - malignt

88303 - " - - " - malignt

88320 dermatofibrom

88320 - " - dermato-

88320 histiocytom syn dermatofibrom

88320 nodulus cutaneus

88320 - " - hemangiom syn. Dermatofibrom

88321 - " - protub

88321 - " - - " - -protuberans

88323 - " - sarkoma protub

88400 myxoma

88403 - " - sarkom

88403 - " - myxo-

88500 lipom

88503 liposarkom

88503 - " - lipo-

88510 - " - lipom

88510 - " - fibro-

88523 - " - liposarkom syn myxoidt liposarkom

88523 - " - myxoid

88523 - " - - " - myxoit

88533 - " - rundcells

88533 rundcells liposarkom

88543 - " - pleomorft

88543 - " - - " - rundcells

88553 - " - liposarkom

88553 - " - blandat

88553 - " - - " - blandad

88570 - " - spolcells-

88570 spolcellslipom

88600 - " - myolipom

88600 - " - angiomyo-

88610 - " - lipom

88610 - " - angio-

88700 - " - myelo-

88700 - " - lipom

88800 hibernom

88810 - " - lipo-

88810 - " - blastom

88900 leiomyom

88900 myom, leio-

88901 leiomyomatos intravask

88903 leiomyosarkom

88903 - " - leiomyo-

88911 - " - leiomyom

88911 leiomyoblastom syn epiteloid leiomyom

88911 - " - bizzart (obs ev ca anm!)

88911 - " - cellrikt

88911 - " - epiteloidcells

88911 - " - , - " - ,epiteloidcells

88913 - " - epiteloidcellig

88913 - " - - " - epiteloidcells

88940 - " - leiomyom

88940 - " - angio-

88940 - " - , - " - ,angio-

88953 myosarkom

88953 - " - myo-

89000 - " - , - " -

89000 rhabdomyom

89003 - " - sarkom

89003 - " - rhabdomyo-

89013 - " - - " - pleomorft

89013 - " - - " - pleomorft

89030 - " - , - " - , fetalt

89030 - " - fetalt

89040 - " - , rabdo, adult

89040 - " - adult

89103 - " - rhabdomyosarkom

89103 - " - - " - embryonalt

89103 sarcoma boytroides ( kodtext rhabdomyosarc. Embryonalt )

89103 - " - boytroides

89103 - " - - " - embryonalt

89203 - " - - " - alveolärt

89203 - " - - " - alveolärt

89303 - " - stroma-

89303 - " - sarkom

89311 - " - tos

89320 adenomyom

89400 - " - pleomorft

89400 - " - syringom t-01 (kodtext pleomorft adenom)

89400 mixed tumour of the skin (kodtext pleomorft adenom)

89400 pleomorft adenom

89403 - " - acinic cell

89403 - " - ex pleomorft adenom

89513 mesodermal blansvulst malign

89603 - " - nefro-

89603 nefroblastom

89603 wilm's tumör

89703 - " - hepato-

89703 - " - hepatom syn hepatoblastom

89703 hepatoblastom

89803 carcinosarkom

89813 - " - pulmonärt

89813 - " - embryonalt

89813 - " - carcino sarkom

90000 brenner tumör

90100 - " - fibro-

90100 fibroadenom

90130 adenofibrom (incl cystadenofibrom t-87)

90130 - " - adenofibrom

90130 - " - cystadeno-

90140 - " - - " - seröst

90140 - " - - " - seröst

90140 seröst cystadenofibrom

90150 - " - - " - mucinöst

90150 - " - - " - mucinöst

90150 - " - - " - adenofibrom

90200 - " - - " - giant, jättefibroadenom

90200 giant fibroadenoma

90200 - " - fibroadenom = giant fibroadenoma

90200 phyllodestumör benign

90201 - " - borderline

90203 - " - malign = sarkom ex phyllodestumor

90203 - " - ex giant fibroad

90400 synoviom benignt

90403 - " - synovialt

90403 - " - sarkom

90443 - " - - " - sarcoma of tendons

90443 - " - clear cell of tendons

90503 mesoteliom

90540 adenomatoid tumör

90603 dysgerminom

90613 seminom

90633 - " - spermatocytiskt

90633 spermatocyt seminom

90713 endodermal sinustumör t-87

90731 - " - gonado-

90731 gonadoblastom

90800 - " - = cystiskt teratom t-87

90800 teratom benignt

90801 - " - diff td t-78

90803 - " - t-87 ( kodtext malignt teratom )

90803 - " - malignt

90823 embryonal cancer kodas under mtu

90823 - " - - " - odiff mtu t-78

90823 polyembryoma t-78 ( kodtext mtu )

90823 - " - - " - odiff mtu t-78

90833 - " - teratom intermed mti t-78

90833 - " - - " - intermed mti t-78

91000 hydatidiform mola t-88

91000 - " - hydatidiform

91001 mola destruens t 88

91003 - " - chorio (gäller ej t-78)

91003 chorioca ej t-78

91023 - " - - " - trofobl mtt t-78

91023 - " - - " - trofobl mtt t-78 (choriocarcinom kvin 91003)

91103 mesonefroid cancer

91200 angiom uns = hemangiom

91200 hemangiom/angiom

91203 hemangio/angiosarkom uns

91203 - " - sarkom/angiosarkom

91203 - " - hemangio-/angio-

91210 - " - kavernöst

91210 kavernöst hemgangiom

91220 - " - venöst

91220 venöst hemangiom

91230 - " - hemangiom

91230 - " - arteiovenöst

91301 - " - endoteliom

91303 - " - - " - malignt

91310 - " - kapillärt

91310 kapillärt hemangiom

91403 kaposi's sarkom

91403 - " - kaposi's

91410 - " - keratom

91501 - " - pericytom

91503 - " - - " - malignt

91600 angiofibrom (incl juvenilt angiofibrom t-23)

91600 - " - angio-

91600 nasen rachen fibrom syn angiofibrom

91611 - " - hemangio-

91611 hemangioblastom

91700 lymfangiom

91703 - " - sarkom

91703 - " - lymfangio-

91730 hygrom

91741 - " - myomatos

91800 osteoma

91803 - " - sarkom

91803 - " - osteo-

91903 - " - osteosarkom

91903 - " - sarkom juxtacorticalt

91903 - " - - " - juxtacort.

91910 osteoid osteom

91910 - " - osteid

92000 - " - osteo-

92000 - " - blastom

92100 - " - chondrom

92101 - " - chomdromatos

92200 chondrom uns

92201 - " - matos uns

92203 - " - sarkom

92203 - " - chondro-

92210 - " - juxtacorticalt

92210 juxtacorticalt chondrom

92213 - " - - " - juxtacorticalt

92213 - " - chondrosarkom

92213 - " - - " - juxtacorticalt

92300 - " - chondro-

92300 chondroblastom

92403 - " - - " - mesenkymalt

92403 - " - - " - mesenkymalt

92410 - " - myxoidfibrom

92410 - " - chondromyxoid-

92501 - " - - " - tumör ben

92511 - " - - " - - " - mjukdel

92603 ewings sarkom

92603 - " - ewings

92613 - " - långa ben

92620 - " - ossifierande

92620 ossifierande fibrom

92700 odontogen tumor benigna uns

93100 adamamtinom uns

93100 ameloblastom

93103 - " - malignt

93103 - " - , malignt

93501 craniopharyngiom

93601 - " - uns

93603 pinealom malignt

93703 chordom

93803 malignt gliom

93823 oligoastrocytom (blandat)

93831 subependymom

93903 plexus choroid papill malignt

93913 ependymom

93923 - " - anaplastisk

94003 astrocytom

94213 - " - juvenilt

94213 - " - astrocytom

94413 - " - glio- jättecells

94413 jätte cells glioblastom

94423 - " - - " - m sarkomkomponent

94423 glioblastom m sarkomkomponent

94433 - " - spongio- prim polärt

94433 prim polärt spongioblastom

94503 - " - dendrogliom

94513 - " - dendrogliom anaplastisk

94580 - " - sekundär biliär

94703 - " - medullo-

94703 medulloblastom

94900 - " - neurom

94903 - " - ganglioneuro-

94903 - " - neuroblastom

95003 - " - neuro- sympatogoniom

95003 neuroblastom sympatogoniom

95003 sympatogoniom

95013 - " - epiteliom

95051 gangliogliom

95103 - " - retino-

95103 retinoblastom

95300 meningiom

95303 - " - malignt

95350 - " - angioblastiskt

95381 - " - atypiskt

95400 - " - neuro-

95400 neurofibrom

95401 neurofibromatos (reckling hausen)

95403 - " - chondrosarkom

95403 neurofibrosarkom

95403 - " - neurofibro-

95410 - " - - " - -melanotiskt

95410 melanotiskt neuro fibrom

95410 - " - melanotiskt

95500 - " - - " - -plexiformt

95500 - " - plexiformt

95500 plexiformt neurofibrom

95600 neurilemmom

95600 neurinom syn neurilemmom

95603 neurilemmom malignt

95800 abrikosoff tumör

95800 granular cell tumör syn granular cell myoblastoma

95800 myeloblastom

95813 alveolärt mjukdelssarkom

95813 - " - alveolärt mjukdels-

95903 lymfom se i ö malignt lymfom

95903 malignt lymfom

95913 - " - - " - non-hodgkin's

95933 - " - - " - b-cells

96003 - " - - " - - " - non-burkitt

96023 - " - - " - convoluted cell

96113 immunocytom

96113 - " - - " - immunocytom-lymfoplasmocytoid

96123 - " - - " - immunoblastiskt

96133 lymfocytärt - histiocytärt malignt lymfom diffust

96133 - " - - " - - " - -histiocytärt diffust

96143 - " - - " - cb/cc

96203 - " - malignt lymfom högt diff diffust

96203 - " - - " - - " - högt diff nos

96223 - " - - " - cc

96303 - " - - " - - " - lågt diff diffust

96303 - " - - " - - " -

96323 - " - - " - cb

96403 histiocytärt malignt lymfom diffust

96403 - " - - " - histiocytärt diffus

96423 - " - - " - - " - nodulärt

96423 - " - - " - - " - nodulärt

96503 hodgkins sjd

96503 - " - - " - hodgkin's sjd

96513 - " - - " - - " - predominance

96523 - " - - " - mixed cellularity

96533 - " - - " - lymfocytic depletion

96563 - " - - " - nodular sclerosis

96913 - " - - " - - " - - " - nodulärt

96913 - " - - " - - " - - " - nodulärt

96933 - " - - " - - " - - " - - " - nodulärt

96933 - " - - " - - " - - " - - " -

96963 - " - - " - - " - - " - - " - nodulärt

96963 - " - - " - - " - lågt diff

97003 mycosis fungoides

97013 sezary's syndrom

97203 malign histiocytos

97213 histiocytär medullär reticulos

97223 letterer-siwe

97303 myelom-myelomatos

97311 plasmocytom ( myelom/myelomatos 97303 )

97400 mastocytos

97400 urticaria pigmentosa ( kodtext mastocytos ) d-3560

97403 - " - mastocytos

97503 - " - - " - lymfoblastiskt burkitt

98003 leukemi

98013 - " - leukämi (se i ö leukämi)

98013 - " - akut

98033 - " - leukemi

98033 - " - kronisk

98043 aleukemisk leukemi

98043 - " - aleukemisk

98213 - " - lymfoblastisk

98213 lymfoblastisk leukämi

98223 - " - - " - lymfocytärt -b-kll

98233 - " - - " - lymfatisk

98233 - " - - " - lymfatisk

98303 - " - plasmacells

98303 - " - leukemi

98403 erythroleukämi

98403 - " - erythro

98603 - " - myelomonocytär

98603 myelomonocytär leukämi

98613 - " - myeloblastisk

98613 myeloblastisk leukämi

98633 - " - - " - myeloisk

98633 - " - - " - myeloisk

98703 basofil leukämi

98703 - " - basofil

98803 eosinofil leukämi

98803 - " - eosinofil

98903 - " - monocytär

98903 monocytär leukämi

99103 - " - megakaryocytär

99103 - " - karycytär leukämi

99303 chlorom syn granulocytärt sarkom

99303 granulocytärt sarkom syn chlorom

99402 - " - - " - hårcellsleukemi

99403 - " - hairy cell- " - leukemia syn leukem retikuloendotel

99403 leukemisk rekikuloendotelios

99501 polycytemia vera

99601 - " - myeoloproliferativ sjd

99611 - " - - " - m myeloskleros

99611 myeloskleros m myeloid metaplasi

99611 - " - - " - m myeloid metaplasi

 

rrant vävnad se vidare etktopi

20000 abnormitet, missbildning

28100 abnormt foster

28000 abort (T-88 utom vid ektopisk graviditet)

28001 - " - inducerad

95800 Abrikosoff tumör

41700 abscess

51570 acantholys

85703 acanthom, adeno-

72860 - " - , kerato-

72530 - " - , klarcells-

72710 acanthos

57330 acanthosis nigricans

22300 accessorisk vävnad, övertaligt organ

85503 acinic cell ca

46540 acne

46620 - " - rosacea

58330 acrodermat chron atroficans

72790 acrokerat verruciform Hopf

84020 acrospirom eccrint, clearcell hidroadenom

93100 adamamtinom uns

93103 - " - malignt

92613 - " - långa ben

85703 adenoacanthom

81403 adenocarcinom uns

81401 - " - stark misst på

81402 - " - cis

81406 - " - metastas

81409 - " - tveksam om primär eller sekundär

81543 - " - endo/exokrin

84403 - " - cyst-

84703 - " - - " - mucinöst

84603 - " - - " - seröst papillärt

81453 - " - diffus typ T-63

85003 - " - ductal

83803 - " - endometroid typ

82103 - " - ex tubul adenom

82633 - " - ex tubulovill adenom

82613 - " - ex villöst adenom

83303 - " - follikulärt

81703 - " - hepatocellulärt

81803 - " - hepato-cholangiolärt

81443 - " - intestinal typ T-63

83103 - " - klarcells-

83103 - " - mesonefroid typ

84803 - " - mucinöst

84303 - " - mucoepidermoid typ

84813 - " - mucos, prod, adenopapillär

83123 - " - njur-

82903 - " - oxyfilt

82603 - " - papillärt

84803 - " - slembildande

82113 - " - tubulärt

82623 - " - villöst

90130 adenofibrom (incl cystadenofibrom T-87)

82003 adenoidcystisk ca

85610 adenolymfom

81400 adenom uns

83700 - " - bark-

81470 - " - basalcells-

83230 - " - blandad celltyp

84400 - " - cyst-

84700 - " - - " - mucinöst

84600 - " - - " - seröst papillärt

83800 - " - endometroid typ

90100 - " - fibro-

90200 - " - - " - giant, jättefibroadenom

83300 - " - follikulärt

81700 - " - hepatocellulärt

84000 - " - hidr- uns

84050 - " - - " - papillärt

83210 - " - huvudcells-

83100 - " - klarcells-

83240 - " - lipo-

81460 - " - monomorft

82900 - " - oxyfilt

89400 - " - pleomorft

84060 - " - syring- papillärt

82630 - " - tubulovillöst

82100 - " - tubulärt (adenomatös polyp)

83200 - " - vattenklara celler

82611 - " - villöst

85060 adenoma of the nipple

75730 adenoma sebaceum pringle

90540 adenomatoid tumör

72420 adenomatös hyperplasi

72425 - " - - " - atypisk

71640 - " - nodös kolloidstruma

82100 - " - polyp

89320 adenomyom

72440 - " - i gallblåsan = adenomyomatös hyperplasi

72440 adenomyomatös hyperplasi

76510 adenomyos

74200 adenos uns

85603 adenosquamös ca

83900 adnextumör - hud uns (se i ö svett, talg, vaxkörteltumör)

21000 agenesi

88211 agressiv fibromatos

41000 akut inflammation

42100 - " - + kronisk inflammation

98013 - " - leukämi (se i ö leukämi)

48510 - " - neutrofil dermatit (sweet)

49740 akvirerat digitalt fibrokeratom

98043 aleukemisk leukemi

alfa-1-antitrypsinbrist D-1070

44900 allergisk kutan vasulit (kodtext fibrinoid infl) D-4808

58600 alopeki uns

58740 - " - cicatrisata

58790 - " - mucinosa - alveolarcellscancer

55600 alveolär proteinos (kodtext proteininlagring)

95813 alveolärt mjukdelssarkom

50630 alzheimers neurofibrilldegeneration

50640 - " - senila plaque

93100 ameloblastom

93103 - " - , malignt

49770 amputationsneurom

55100 amyloid inlagring

86301 androblastom

anemier D-koder kap 4

56840 anetomderma macularis

32400 aneurysm

32420 - " - arterio venöst

32430 - " - arterioskler

32470 - " - diss

32520 - " - mykotiskt

32540 - " - sacculärt

33640 aneurysmal bencysta

76300 angiektasier

91600 angiofibrom (incl juvenilt angiofibrom T-23)

72260 angio follikulär hyperplasi

72280 - " - immunoblastisk lymfadenopati

91410 - " - keratom

88940 - " - leiomyom

88610 - " - lipom

88600 - " - myolipom

91200 angiom uns = hemangiom

13510 ankylos

79340 anovulatorisk slh se i ö T-84

55770 antrakos kodtext kolpigmentinlagring (D-7600 pneumokonios)

75400 aplasi

21000 - " - kongenital

73050 apokrin metaplasi

79430 Arias-Stella, se i ö T-84

20150 arnold chiari

52200 arterioloskleros

39370 arteriovenös fistel förv

91230 - " - hemangiom

24810 - " - shunt kongen

52000 arterioskleros

50280 arthros neuropat

50230 arthros uns

55820 asbest inl (asbestos D-7600 kodtext pneumokonios)

82900 askarnazycellsadenom syn oxyfil metaplasi

73050 - " - celler

21370 Ask-U-njure

94003 astrocytom

94213 - " - juvenilt

34300 atelektas

33400 atherom = epitel/talgcysta (kodtext cysta)

52100 atheromatöst plaque

58000 atrofi

58160 - " - involution

58420 - " - lokaliserad

58130 - " - muskulär neurogen

58010 - " - primär

58020 - " - sekundär

79370 atrofisk menopausal slemhinna, se i ö T-84

69700 atypi

69790 - " - cytostatika/läkemedels behandling

69780 - " - inflammation

69706 - " - lätt

69707 - " - måttlig

69708 - " - stark

69760 - " - - " - med malignitets misstanke (ca anm ej)

39370 av-fistel förvärvad

24810 av-shunt kongenital

33600 Baker cysta (kodtext synovialcysta)

bakteriella inf - D-kod kap 0

58240 balanit sclerot oblit

83700 barkadenom

25410 barkdysgenesi uns

33400 bartholini cysta - T 81

81470 basalcellsadenom

80903 - " - cancer

72750 - " - papillom, syn seborroisk keratos

98703 basofil leukämi

33640 bencysta aneurysmal

33400 - " - enkel

71400 ben/brosk överväxt

74940 bendefekt, metafysär

72260 benign angiofollikulär hyperplasi

80100 - " - epitelial tumör

72240 - " - lymfoepiteliala lesion

52220 - " - nefroskleros

87200 - " - pigmentneavus

80000 - " - tumör uns

49900 bennybildning

14300 bett uns

30400 bezoar (syn främ kropp)

49590 biliär cirrhos primär

49580 - " - - " - sekundär

75500 biliärt hamartom T-56

22300 bimjälte (syn övertaligt organ)

bindvävs sjd D-kod - kap 3

83700 binjurebark adenom

83703 - " - cancer

81543 blandad endo/exokrin ca

81803 - " - hepato-cholang ca

88553 - " - liposarkom

86301 blastom andro-

92300 - " - chondro-

94903 - " - ganglioneuro-

94413 - " - glio- jättecells

94423 - " - - " - m sarkomkomponent

90731 - " - gonado-

86321 - " - gynandro-

91611 - " - hemangio-

89703 - " - hepato-

88810 - " - lipo-

94703 - " - medullo-

89603 - " - nefro-

95003 - " - neuro- sympatogoniom

92000 - " - osteo-

89813 - " - pulmonärt

94433 - " - spongio- prim polärt

95103 - " - retino-

87800 blå nevus

40800 blåsdermatos uns (kodtext infl vesikel bullös se i ö T-01)

37000 blödning

37020 - " - petechial

37000 - " - subarachnoidal TX-15

37000 - " - subdural TX-14

76770 bowenoid papulos

80702 bowens dermatos (syn skivep cis)

90000 brenner tumör

81401 - " - bronchialadenom- " - (kodtext adenoca misst) i ö T-21-29 s 40

32100 bronchiectasi

82503 bronchioloalveolär ca

75500 - " - bronchiom syn hamartom

40001 bronchopneumoni

73600 brosk metaplasi

31600 bråck

11100 brännskada uns

46060 buergers sjd

57200 cafe au lait fläckar

81100 calcifierande epiteliom, malherbe

49900 callus, syn bennybildning

80103 cancer uns

80101 - " - - " - stark misst på

80102 - " - - " - cis

80106 - " - - " - metastas

80109 - " - - " - tveksam om primär eller sekundär

89403 - " - acinic cell

81403 - " - adeno- (se i ö adenocarcinom)

82003 - " - adenoidcystisk

85603 - " - adenosquamös

80903 - " - basalcells

81543 - " - blandad endo/exokrin

81803 - " - - " - hepato-cholang

82503 - " - bronchioloalveolär

81603 - " - cholangiolär

91003 - " - chorio (gäller ej T-78)

85003 - " - ductal

83803 - " - endometroid

89403 - " - ex pleomorft adenom

86203 - " - granulosacells

81703 - " - hepatocellulär

83103 - " - klarcells

81243 - " - kloakogen

85203 - " - lobulär

85103 - " - medullär c-cell

85123 - " - - " - m lymf inf

80953 - " - metatypisk

84303 - " - mucoepidermoid

84813 - " - mucos prod adenopapill

83123 - " - njur-

82603 - " - papillär

84903 - " - signetring

80703 - " - skivepitel (se i ö skivepitelcancer)

84803 - " - slembildande

80413 - " - småcellig

80123 - " - storcellig

82113 - " - tubulär

81203 - " - uroepitelial (se i ö uroepitelial cancer)

82403 carcinoid malign

89803 carcinosarkom

89813 - " - embryonalt

72260 castleman tumör

72000 c-cells hyperplasi T-9605

47000 cellinfiltrat, imflammatoriskt

47170 - " - lymfocytärt

47200 - " - plasma

43000 chalazion (kodtext kron infl)

86931 chemodectom

99303 chlorom syn granulocytärt sarkom

81603 cholangiolär cancer

81600 cholangiom/cholangiolärt adenom

41000 cholecystit akut

76050 - " - glandular prol

43000 - " - kron

72900 cholesteatom

55240 cholesterolos

92300 chondroblastom

43750 - " - dermatitis nodularis

22410 - " - dystrofi

73600 chondroid metaplasi

89400 - " - syringom T-01 (kodtext pleomorft adenom)

92200 chondrom uns

92210 - " - juxtacorticalt

92201 - " - matos uns

92410 - " - myxoidfibrom

92203 - " - sarkom

92213 - " - - " - juxtacorticalt

92403 - " - - " - mesenkymalt

93703 chordom

91003 chorioca ej T-78

49500 cirrhos

49590 - " - primär biliär

94580 - " - sekundär biliär

72530 clear cell acanthom

83103 - " - - " - adeno ca

83100 - " - - " - adenom

84020 - " - - " - hidr adenom

90443 - " - - " - sarcoma of tendons

43800 colitis cystic profund

26500 colloid cysta syn arachnoid cysta

33400 - " - - " - -thyreoid

50170 - " - milium

33000 comedo - pormask

85012 comedocancer in situ

85002 - " - syn intraductal ca

76700 condylom

72840 cornu cutaneum

33500 corpus lut - follikel cysta

93501 craniopharyngiom

66080 crooks hyalina degeneration

56810 cutis laxa

79000 cyklisk vävnadsförändr se i ö T-84

33000 cylindrar (kodtext etention)

82000 cylindrom syn eccrint dermalt cylindrom

33400 cysta

33640 - " - aneurysmal, ben-

26500 - " - aracnoidal syn colloid cysta

33600 - " - baker

33400 - " - ben, enkel

26500 - " - dermoid T-01

33420 - " - epitel

33500 - " - follikel, corp.luteum

26500 - " - gartner

26500 - " - kongenital

33800 - " - multipla

46350 - " - pilonidal

33410 - " - skivepitel

33600 - " - synovial

84403 cystadenoca

84703 - " - - " - mucinöst

84603 - " - - " - papillärt seröst

90130 - " - adenofibrom

90150 - " - - " - mucinöst

90140 - " - - " - seröst

84400 - " - adenom

84700 - " - - " - mucinöst

84600 - " - - " - papillärt seröst

74300 cystisk dysplasi

74300 - " - fibroadenos (kodtext cystisk dysplasi)

41000 cystit akut

73300 - " - cystica

73300 - " - glandularis

40600 - " - hemorrh

43030 - " - hunner

43000 - " - kronisk

43030 - " - - " - ulcererande - hunner

51600 cytopatisk förändring

59100 cytopeni

66000 cytoplasmaförändr

66750 cytoplasmatiska inlagringar

66790 cytostatika atypi

74440 dariers sjd

79500 decidua vandling

50000 degeneration

50630 - " - alzheimers

66080 - " - hyalin/mallory

50030 - " - hydrop

50100 - " - myxoid

50520 - " - transsynaptisk

10540 dekubitalsår

50410 demyelinisering

50400 - " - primär

50420 - " - segmentell

50480 - " - sekundär wallersk

40000 dermatit = ospec infl se i ö T-01

48510 - " - akut neutrofil (Sweet)

11400 - " - foto

- " - herpetiformis D-3619

47600 - " - kontakt

48820 - " - seborroisk

48010 - " - stas

88320 dermatofibrom

88321 - " - protub

88323 - " - sarkoma protub

72220 dermatopatisk lymfadenopati

26500 dermoidcysta - hud -öga

90800 - " - = cystiskt teratom T-87

88221 desmoid abdominell

88231 desmoplastiskt fibrom

49740 digitalt fibrokeratom akvirerat

32100 dilatation ektasi

31600 diskbråck

32200 distention

32700 divertikel

46400 - " - ulit

32710 - " - ulos

85003 ductal cancer

85002 - " - - " - cis incl comedoca

85001 - " - epit prol stark mal misst (ca anm)

26500 ductus thyr gloss cysta

70240 dvärgväxt

79450 dysfunktionell blödn slh se i ö T-84

90603 dysgerminom

74000 dysplasi

74300 - " - cystisk

74400 - " - ektodermal

74910 - " - fibrös

74950 - " - fibro musk

74008 - " - grav = stark

74006 - " - lätt

74007 - " - medelsvår = måttlig

23080 - " - multi cyst njur-

74007 - " - måttlig

23070 - " - renal kongenital

74008 - " - stark

74008 - " - svår = stark

87201 dysplastiskt nevus

56000 dystrofier uns

84020 eccrint acrospirom

82000 - " - dermalt cylindrom

84030 - " - spiradenom

09030 ej bedömbart material

74400 ektodermala dysplasier

48000 eksem uns se i ö T-01

26000 ektopi

26090 - " - binjureväv

26160 - " - gliavävnad incl nasalt gliom

26230 - " - grå substans inom cns

26170 - " - hypofysväv

26030 - " - mammarväv

26020 - " - pancreasväv

26040 - " - tarm slh

26200 - " - testis

26240 - " - thymusväv

26100 - " - thyreoid väv

26080 - " - ventrikel slh

88200 elastofibrom

74060 elastos perf serp

35300 embolus

90823 embryonal cancer kodas underMTU

89703 - " - hepatom syn hepatoblastom

88523 - " - liposarkom syn myxoidt liposarkom

21400 - " - rest

89103 - " - rhabdomyosarkom

89813 - " - carcino sarkom

32800 emfysem uns

encephalopatier D-kod kap 8

90713 endodermal sinustumör T-87

81543 endo/axokrin ca blandad

endokrina sjd D-kod kap 2

endolymfat stomamyos

endometrium slh förändr se T 84 sid 58

76500 endometrios

83800 endometroid adenom

83803 - " - cancer

33400 enkel bencysta (kodtext cysta)

77600 eosinofili - blod T-0X17

47150 - " - cellinfiltrat

98803 eosinofil leukämi

44050 - " - granulom

77860 - " - - " - ben

93913 ependymom

93923 - " - anaplastisk

51550 epidermolys

54220 epifys ischäm nekros

80100 epitelial tumör benign

80101 - " - - " - mal misst (=stark misst ca anm!)

80103 - " - - " - malign/cancer uns

80106 - " - - " - metastas/cancer met uns

80109 - " - - " - tveksamt om primär ca eller met

33420 epitelcysta

81100 epiteliom calcifierande

81000 - " - tricho-

44200 epiteloidcell granulomatos icke nekrot

44700 - " - - " - nekrot

87700 - " - melanom syn juvenilt melanom

88911 - " - leiomyom

76080 epitelproliferation

76085 - " - - " - atypisk

44120 epulis syn perif jättec granulom

48400 erytem uns se i ö T-01 sid 23

48410 erythema annulare centrifug

48490 - " - dyschromicum

48530 - " - elevatum diutinum

48560 - " - multiforme steven johnson

erytrhoblastos D-4680

98403 erythroleukämi

31210 eversion

92603 ewings sarkom

48400 exantem uns sym erytem se i ö T-01 sid 23

48540 - " - läkemedel

48550 - " - läkemedels fixt

49700 excessiv läkning

71400 exostos

73500 extra medullär blodbildning

36300 exudat

76130 fasciit, nodulär

44900 - " - proliferativ (kodtext infl m prolif)

87000 feokromocytom benignt

87001 - " - borderline

87003 - " - malignt

54110 fettvävsnekros

90100 fibroadenom

74200 - " - adenos (kodtext adenos)

52300 - " - elastos

76800 - " - epitelial polyp (kodtext polyp)

80933 - " - epitelioma pinkus

88510 - " - lipom

49740 fibrokeratom akvirerat digitalt

88100 fibrom

91600 - " - angio-

90130 - " - cystadeno-

90150 - " - - " - mucinöst

90140 - " - - " - seröst

92410 - " - chondromyxoid-

88320 - " - dermato-

88321 - " - - " - -protuberans

88231 - " - desmoplastisk

88200 - " - elasto-

76150 - " - juvenilt aponeurotiskt

88110 - " - myxo-

95400 - " - neuro-

95410 - " - - " - -melanotiskt

95500 - " - - " - -plexiformt

92620 - " - ossifierande

76100 fibromatos

88211 - " - agressiv

76120 - " - dupuytrens

74950 fibromuskulär dysplasi

49000 fibros uns

49000 - " -

49210 - " - deformerande

49250 - " - , obliterande = obliterativ mastopathi

49251 - " - obliteration fokal = stråligt ärr

49090 - " - plaque

49020 - " - skleros

49060 - " - ärr

88103 fibrosarkom

88143 - " - infantilt

88300 fibroxantom syn fibröst histiocytom

74910 fibrös dysplasi

88300 fibröst histiocytom

88301 - " - - " - atypiskt

88303 - " - - " - malignt

39300 fistel

21800 - " - kongen

46300 fistulerande inflam

48550 fixt läkemedelsexantem

52500 fleboskleros

33500 follik corp lut cysta

47400 follikulit

83303 follikulärt adenoca

83300 - " - adenom

83301 - " - - " - borderline

26010 fordyces granulae

28000 foster incl abort

28130 - " - macererat

28100 - " - missbildat

11400 fotodermatit

12000 fraktur

57200 fräknar (kodtext melanin inl)

30400 främmande kropp

44140 - " - - " - s reaktion

55700 - " - material, inlagring

49900 för bening

50080 förfettning

55400 förkalkning = kalkinlagring

55470 - " - cerebrovask ej arterioskler

10020 förlossningstrauma

33060 gallstas

33060 - " - tromber

95051 gangliogliom

33600 ganglion ( kodtext synovialcysta )

94903 - " - neuroblastom

94900 - " - neurom

26500 gartner cysta text kong cysta

81533 gastrinom malignt

81531 - " - uns

79410 gestations slh se i ö T-84 sid 58

90200 giant fibroadenoma

55070 - " - gikt- " - = urin syre inl D-1251

72060 glandulärcystisk hyperplasi

73300 glandulär metaplasi

76050 - " - proliferation

94423 glioblastom m sarkomkomponent

49160 glios uns gliom

glomerulonefriter T-71 sid 53

46840 - " - membramoprolif

46810 - " - prolif

46811 - " - prolif fokal

46880 - " - rapid prog

53300 glomeruloskleros

53301 - " - fokal

53320 - " - nodulär

87110 glomustumör/glomangiom

10500 gnidningsblåsa

85901 gonadal stroma tumör

90731 gonadoblastom

95800 granular cell tumör syn granular cell myoblastoma

45020 granulationsvävnad

77600 granulocytos blod tox16

99303 granulocytärt sarkom syn chlorom

44920 granuloma annulare

44050 - " - eosinofilt

77860 - " - - " - ben

44080 - " - faciale

44090 - " - kolestrol-

44120 - " - perifer jättecells-

44110 - " - reparativt jättecells-

44180 - " - sperma-

44440 - " - telangiect

55380 - " - xanto juvenilt-

55390 - " - - " - retroperiton

44000 granulomatös inflam

44700 - " - - " - nekrot

86203 granulosacellsca

86201 - " - tumör

79680 graviditetsluteom

79000 - " - /laktationsbild T-84

86321 gynandroblastom

99403 - " - hairy cell- " - leukemia syn leukem retikuloendotel

26500 halscysta medial o lateral (kodtext kong cysta)

75500 hamartom

45810 Hashimoto thyreoidit

77920 Hand-Schšller-Christian

71400 Heberden knutor (kodtext ben/brosk överväxt)

91203 hemangio/angiosarkom uns

91611 hemangioblastom

91301 - " - endoteliom

91303 - " - - " - malignt

91501 - " - pericytom

91503 - " - - " - malignt

91203 - " - sarkom/angiosarkom

91200 hemangiom/angiom

91230 - " - arteiovenöst

91310 - " - kapillärt

91210 - " - kavernöst

91220 - " - venöst

77600 hematopoetisk cellproliferation (obs celltyp med T-kod)

32620 hemorrhojd

57500 hemosiderin inl

41000 hepatit akut

66080 - " - alkohol (kodtext hyalin degeneration/mallory)

44000 - " - granulomatös

47870 - " - jättecells

42100 - " - kronisk aggresiv

43000 - " - - " - persisterande

41000 - " - virus + D-0520

89703 hepatoblastom

81700 - " - cellulärt adenom

81703 - " - - " - cancer

81803 hepato/cholangiolär ca blandad

81703 hepatom

hepatopatiter se T-56

31600 hernia

herpes inf D-0403

88800 hibernom

46520 hidradenit

84050 hidradenom papillärt

84040 hidrocystoma

72000 hiluscells hyperplasi T-8772

88320 histiocytom syn dermatofibrom

88300 - " - fibröst

88301 - " - - " - atypiskt

88303 - " - - " - malignt

77880 - " - reticulo-

77800 histiocytos

77940 - " - , massiv

77810 - " - , sinus-

77910 histiocytosis x

97213 histiocytär medullär reticulos

47180 histiocytärt cellinfiltrat

96403 histiocytärt malignt lymfom diffust

96423 - " - - " - - " - nodulärt

hjärt kärl sjukdomar d-koder kap 7

96503 hodgkins sjd

96533 - " - - " - lymfocytic depletion

96513 - " - - " - - " - predominance

96523 - " - - " - mixed cellularity

96563 - " - - " - nodular sclerosis

20220 holoprosencefali

83900 hudadnex tumör bening uns

14300 hundbett

42030 hunnercystit (kodtext kron ulcererande infl)

55020 hyalina membraner

66080 hyalin degener/mallory

33400 hydatid (kodtext cysta)

91000 hydatidiform mola T-88

33320 hydrocefalus

33330 - " - ex vacuo

33300 hydrocele T-79 (kodtext vätske retention)

33300 - " - nefros T-72 (- " - - " - - " - )

33300 - " - salpinx T-86 (- " - - " - - " - )

91730 hygrom

72600 hyperkeratos

48800 hyperkeratotisk dermatit

72000 hyperplasi

72420 - " - adenomatös

72425 - " - - " - atypisk

72260 - " - angiofollikulär benign

72003 - " - diffus

72060 - " - glandulär cystisk

72200 - " - lymfoid

72480 - " - mikrogland

72030 - " - nodulär

72040 - " - polypoid

72010 - " - primär

72090 - " - pseudoepiteliomatös

72020 - " - reaktiv

72020 - " - sekundär

72500 - " - senil

72020 - " - talgkörtel-

79440 hypersekretorisk slh se i ö T-84

71000 hypertrofi

20500 - " - kongenital

49730 hypertrofiskt ärr

21300 hypoplasi kongen

74410 ichtyos uns

74420 - " - förvärvad

96113 immunocytom

immunologiska sjd D-kod kap 4

15800 implantat

79360 inaktiv slh se i ö T-84

inborn errors of met d-kod kap 1

57340 incontinentia pigmenti

57000 infarkt

54720 - " - färsk

54810 - " - gränszon

54750 - " - läkt

54701 - " - mikroskopisk

41000 inflam akut

42100 - " - - " - och kronisk

47000 - " - cellinfiltrat

44900 - " - fibrinoid nekrot

46300 - " - fistulerande

44000 - " - granulomatös

44200 - " - - " - epiteloidcellig icke nekrot

44700 - " - - " - nekrot

40160 - " - jättecells

43000 - " - kronisk

43800 - " - - " - cystisk

43080 - " - - " - follikulär

43030 - " - - " - ulcererande

45600 - " - m fettvävsnekros

45000 - " - - " - fibros

46000 - " - - " - mekanisk abnorm

46700 - " - - " - prolif

41700 - " - nekrot akut - abscess

40700 - " - nekrotis

40000 - " - ospec

40460 - " - - " - varig

46500 - " - pga occlusion

42000 - " - subakut

40460 - " - varig

40800 - " - vesikulär bullös

69780 inflammatorisk atypi

48800 - " - hyperkeratotisk dermatit

76820 inflammatorisk pseudotumor

09450 inga hållpunkter för malignitet

65500 inklusioner kärn-

66700 - " - cytoplasma-

55000 inlagring

55100 - " - amyloid

55820 - " - asbest

55200 - " - fett

55700 - " - främmande mat

55800 - " - järn

55400 - " - kalk

55790 - " - kisel

55770 - " - kol

55780 - " - - " - och kisel

55240 - " - kolesterol

55730 - " - oxalat

55600 - " - protein

55070 - " - urinsyra

55300 - " - xantomatöst mat

inlagrings sjukdomar uns D-1005

14300 insektsbett hundbett

72000 interstitsial cell hyperplasi T-7821

86501 - " - - " - tumör

40000 interstitsiell nefrit T-71

40003 - " - pneumoni

66700 intracytoplasmatiska inklusioner

85030 intraduct papillom

85002 - " - cancer T-04

65500 intranukleära inklusioner

31120 invagination

31220 inversion

72920 invert follik keratos

81211 - " - uroepitelialt papillom

70800 involution uns

47250 jessners lymfocytära infiltrat

76150 juvenilt aponeur fibrom

94213 - " - astrocytom

87700 - " - melanom

92210 juxtacorticalt chondrom

92213 - " - chondrosarkom

91903 - " - osteosarkom

55800 järn inlagring

94413 jätte cells glioblastom

44100 - " - - " - granulom reparativt

44120 - " - - " - - " - perifert= epulis

47870 - " - - " - hepatit

40160 - " - - " - infl uns

92501 - " - - " - tumör ben

92511 - " - - " - - " - mjukdel

47830 jättecellstumör

- " - senskidetyp

90200 - " - fibroadenom = giant fibroadenoma

70420 - " - växt = akromegali

81100 kalcifierande epiteliom malherbe

55400 kalkinlagring

91310 kapillärt hemangiom

91403 Kaposi's sarkom

44460 karunkel -urethra

91210 kavernöst hemgangiom

39400 kavitet/kavern

49720 keloid

72860 keratoacanthom

33420 - " - cysta (kodtext epitel cysta)

72600 keratos = hyperkeratos

72920 - " - , inverterad follikulär

74030 - " - , para-

72930 - " - , palmoplantaris

72750 - " - , seborroisk

72850 - " - , senil

55790 kisel inlagring

72530 klarcellsacanthom

83100 - " - adenom

83103 - " - cancer

84020 - " - hidradenom

75400 Klinefelter text aplasi D-5761

81243 kloakogen ca

44090 kolesterolgranulom

55240 kolesterolos

kollagenos D-kod kap 3 kolloidcancer

71620 kolloidstruma (struma uns 71600 adenomatös- 71640)

55700 kolpigmentinlagring

10400 kompression

21800 kongenital fistel

20000 - " - förändring uns syn missbildning

25500 - " - ischämisk atrofi

- " - njurförändring se T-71

26700 - " - polycyst förändring

23070 - " - renal dysplasi

20300 - " - stenos

30000 konkrement

47600 kontraktdermatit

58240 krauros

kromosomala sjd d-kod kap 5

61000 - " - förändring uns

43000 kronisk infl

43800 - " - - " - cystisk

43080 - " - - " - follikulär

43030 - " - - " - ulcererande

98033 - " - leukemi

98233 - " - - " - lymfatisk

98633 - " - - " - myeloisk

99601 - " - myeoloproliferativ sjd

26200 kryptochism syn ektopi testis

72610 kyrles sjd

29710 kärlanomali i n-sträng

24600 - " - missbildning uns

65500 kärninkl

11200 köldskada

14000 laceration = vulnus

79000 laktationsbild (kodtext cyklisk vävnads förändring)

26500 lateral halscysta (kodtext kong cysta)

LED-kod kap 3

88911 leiomyoblastom syn epiteloid leiomyom

88900 leiomyom

88940 - " - angio-

88911 - " - bizzart (obs ev ca anm!)

88911 - " - cellrikt

88911 - " - epiteloidcells

88901 leiomyomatos intravask

88903 leiomyosarkom

88913 - " - epiteloidcellig

57200 lentigo = melanotisk pigmentering

87412 - " - maligna syn precancerös melanos

44700 lethal midline granuloma (kodtext infl nekrot granulom)

97223 letterer-siwe

98003 leukemi

98013 - " - akut

98043 - " - aleukemisk

98703 - " - basofil

98803 - " - eosinofil

98403 - " - erythro

98033 - " - kronisk

98233 - " - - " - lymfatisk

98633 - " - - " - myeloisk

98213 - " - lymfoblastisk

99103 - " - megakaryocytär

98903 - " - monocytär

98613 - " - myeloblastisk

98603 - " - myelomonocytär

98303 - " - plasmacells

99403 leukemisk rekikuloendotelios

77610 leukemoid reaktion

77600 leukocytos blod TOX14

72600 - " - leukoplaki- " - =hyperkeratos

72000 leydigcell hyperplasi T-7821

86501 - " - tumör

55670 lichen myxodematosus

48890 - " - planus

58240 - " - scler et atrof

72820 - " - spinulosis

48900 - " - striatus

81423 linitis plastica

83240 lipo adenom

88810 - " - blastom

57700 - " - fuscin inlagring

86701 lipoidcellstumör

88500 lipom

88610 - " - angio-

88600 - " - angiomyo-

88510 - " - fibro-

88700 - " - myelo-

88570 - " - spolcells-

88503 liposarkom

88553 - " - blandat

88523 - " - myxoid

88543 - " - pleomorft

88533 - " - rundcells

85203 lobulär ca

85202 - " - - " - cis

72100 - " - hyperplasi

72105 - " - - " - atypisk

40003 lobär pneumoni

58420 lokaliserad atrofi

40000 lymfadenit uns (kodtext ospec infl) se i ö T-07-08

lymfadenopati

72210 lymfadenosis benigna cutis

91700 lymfangiom

91741 - " - myomatos

91703 - " - sarkom

98213 lymfoblastisk leukämi

77600 lymfocytos blod tox21

47170 lymfocytärt cellinfiltrat

47250 - " - - " - hud jessner

72240 lymfoepitelial lesion

72200 lymfoid hyperplasi

72210 - " - - " - cutan spiegler- fendt

95903 lymfom se i ö malignt lymfom

44700 lymfomatoid granulomatos

96133 lymfocytärt - histiocytärt malignt lymfom diffust

96913 - " - - " - - " - - " - nodulärt

96203 - " - malignt lymfom högt diff diffust

96933 - " - - " - - " - - " - - " - nodulärt

96303 - " - - " - - " - lågt diff diffust

96963 - " - - " - - " - - " - - " - nodulärt

72230 lymfomatoid papulos

36660 lymfödem

48540 läkemedelsexantem

49000 läkning

49000 - " - amputations neurom

49770 - " - excessiv

49700 - " - keloid

28130 macererat foster

25470 macrogyri

mag - tarm sjd D-koder kap 6

43180 malakoplaki

81100 malherbe

97203 malign histiocytos

97403 - " - mastocytos

52210 - " - nefroskelros

80003 - " - tumör

80103 - " - - " - epitelial = cancer

80023 - " - - " - småcellig

93803 malignt gliom

95903 malignt lymfom

95933 - " - - " - b-cells

96143 - " - - " - cb/cc

96323 - " - - " - cb

96223 - " - - " - cc

96023 - " - - " - convoluted cell

96403 - " - - " - histiocytärt diffus

96423 - " - - " - - " - nodulärt

96503 - " - - " - hodgkin's sjd

99402 - " - - " - hårcellsleukemi

96123 - " - - " - immunoblastiskt

96113 - " - - " - immunocytom-lymfoplasmocytoid

97503 - " - - " - lymfoblastiskt burkitt

96003 - " - - " - - " - non-burkitt

98223 - " - - " - lymfocytärt -b-kll

96203 - " - - " - - " - högt diff nos

96933 - " - - " - - " - - " - - " -

96303 - " - - " - - " -

96963 - " - - " - - " - lågt diff

96133 - " - - " - - " - -histiocytärt diffust

96913 - " - - " - - " - - " - nodulärt

95913 - " - - " - non-hodgkin's

87203 - " - melanom

90833 - " - teratom intermed MTI T-78

90823 - " - - " - odiff MTU T-78

91023 - " - - " - trofobl MTT -T-78

66080 mallory kroppar/ hyalin degeneration

74980 marmor sjuka syn melorheostosis

mask sjd kap o

54002 massiv nekros (apalliskt syndrom)

97400 mastocytos

46060 mb buerger

21400 meckels divertikel

26500 medial halscysta (kodtext kongen cysta)

52470 medionekros

94703 medulloblastom

95013 - " - epiteliom

85103 medullär ca c-cell

85123 - " - - " - m lymf inf

32200 mega colon T-67 (kodtext distension)

99103 - " - karycytär leukämi

32200 - " - urether T-73 (kodtext distension)

57200 melanin inl

57300 melanodermatitis toxica

87700 melanom juvenilt

87203 - " - malignt

87412 melanos precancerös

57700 melanosis coli (kodtext lipofuscin inl)

95410 melanotiskt neuro fibrom

74980 melorheostosis

68130 membranös glomerulonefrit

95300 meningiom

95350 - " - angioblastiskt

95381 - " - atypiskt

95303 - " - malignt

79330 menstruations slh se i ö T-84

85953 merkelcellstumör

88000 mesenkymal tumor

95403 - " - chondrosarkom

89513 mesodermal blansvulst malign

91103 mesonefroid cancer

90503 mesoteliom

metaboliska sjd kap 1

74940 metafysär bendefekt

73000 metaplasi

73050 - " - apokrin

73600 - " - brosk=chondroid

73300 - " - glandulär

73500 - " - myeloid

99611 - " - - " - m myeloskleros

73400 - " - osseös

73050 - " - oxyfilcells

73220 - " - skivepitel

73225 - " - - " - atypisk

metastaser 5 siffra i M-kod = 6- se inledning

80006 metastas uns

81406 - " - adenocarcinom

80106 - " - cancer

88006 - " - sarkom

80706 - " - skivepitel ca

80953 metatypisk ca

35480 microembolus

21300 - " - encephali (kodtext kongen hypoplasi)

25460 - " - polygyri

33130 miliaria

53160 minimal changes nefropati

20000 missbildning

24600 - " - kärl

- " - sjd o syndrom D-kod kap 5

misstanke på malignitet / border line lesion - 5 siffra i M-kod = 1

89400 mixed tumour of the skin (kodtext pleomorft adenom)

75000 mognadsrubbning

91001 mola destruens T 88

91000 - " - hydatidiform

76660 molluscum contagiosum

72860 - " - pseudocarcinom=keratoakantom

98903 monocytär leukämi

81460 monomorft adenom

72220 mononucleos -D-0410

84803 mucinöst adenocarcinom

84703 - " - cystadenocarcinom

90150 - " - - " - adenofibrom

84700 - " - - " - adenom

84903 mucocellulär cancer= signetringscancer

84303 mucoepidermoid ca

33000 mucoviscidos (kodtext retetion) D 6391

84813 mucus prod adenopapill ca

23080 multicyst dysplas njure

33800 multipla cystor

58160 muskelatrofi, involution

58130 - " - , neurogen

mycobaktriell inf se D-kod kap O

97003 mycosis fungoides

98613 myeloblastisk leukämi

95800 myeloblastom

73500 myeloid metaplasi

49000 myelofibros

88700 - " - lipom

97303 myelom-myelomatos

98603 myelomonocytär leukämi

99611 myeloskleros m myeloid metaplasi

88900 myom, leio-

88940 - " - , - " - ,angio-

88911 - " - , - " - ,epiteloidcells

89040 - " - , rhabdo, adult

89030 - " - , - " - , fetalt

89000 - " - , - " -

88953 myosarkom

73410 myositis ossificans

46700 - " - proliferativ (kodtext infl m proliferation)

88110 myxofibrom

88113 - " - fibrosarkom

50100 myxoid degeneration

88400 myxoma

88403 - " - sarkom

55680 myxödem lokaliserat

26160 nasalt gliom, (kodtext ektopisk gliavävnad)

91600 nasen rachen fibrom syn angiofibrom

44930 necrobiosis lipoidica

nefriter se T-71-73

46484 nefrit, glomerulo membrano prolif

68130 - " - - " - membranös

46810 - " - - " - prolif

46811 - " - - " - - " - , fokal

46880 - " - - " - rapid prog

89603 nefroblastom

53100 nefros

53150 - " - akut tubulär

53140 - " - cholämisk

54180 nekrobios (hjärndöd)

48620 nekrolys, epidermal toxisk

54000 nekros

54220 - " - epifys ischäm

54110 - " - fettväv-

54002 - " - massiv

52470 - " - medio-

54120 - " - zonal

40700 nekrotiserande inflam

95600 neurilemmom

95603 neurilemmom malignt

95600 neurinom syn neurilemmom

95003 neuroblastom sympatogoniom

95400 neurofibrom

95410 - " - melanotiskt

95500 - " - plexiformt

95401 neurofibromatos (Recklinghausen)

95403 neurofibrosarkom

58090 neuronbortfall

87800 nevus blå

87201 - " - dysplastiskt pigment

87200 - " - pigment

75540 - " - portvins

75750 - " - sebaceus jadassohn

75540 - " - vaskulär

75740 - " - verrucosus

83123 njurca

88320 nodulus cutaneus

76130 nodulär fasciit

47830 - " - tenosynovit

74940 nonossyfying fibroma syn metafysär bendefekt

00120 normal cytologi

00140 - " - em

00150 - " - kromosom morf

00100 - " - makr morf

00110 - " - mikr morf

31140 näthinneavlossning

34000 obstruktion/ocklusion

92700 odontogen tumor benigna uns

00030 oklart fall

93823 oligoastrocytom (blandat)

94503 - " - dendrogliom

94513 - " - dendrogliom anaplastisk

73050 oncocytos = oxyfilcellsmetaplasi

82900 oncocytom = oxyfilcelltumör

40000 ospec inflammation se i ö inflammation

43400 osseös metaplasi

92620 ossifierande fibrom

74970 osteitis deformans Paget

74810 - " - fibrosa

74840 - " - - " - cystica

50230 osteoarthros deform

92000 - " - blastom

54250 - " - chondrosis dissec

92100 - " - chondrom

92101 - " - chomdromatos

22420 - " - genesis imperf

91910 osteoid osteom

91800 osteoma

73400 - " - cutis = osseös metaplasi

91910 - " - osteid

54400 osteomalaci

40000 - " - myelit ospec

45270 - " - - " - skleroserande

22580 - " - poikilos

50210 - " - poros

91803 - " - sarkom

91903 - " - sarkom juxtacorticalt

09000 otillräckl mat

49900 otoskleros ( kodtext ben-nybildning )

33400 ovula nabothi ( kodtext cysta )

73050 oxyfilcellsmetaplasi

82900 - " - tumör

85403 pagets mamillsjd

74970 - " - sjd ben

85423 - " - - " - extra mam

59120 pancytopeni

45080 pannus

72750 (papillom basalcells - ) = seborroisk keratos

85030 - " - intraduct

80520 - " - skivepitel ( verruca 76600, condylom 76700 )

81201 - " - uroepitel/misst uroep ca

81211 - " - - " - inverterat

81200 - " - övergångsepit T 23

40700 papillspetsnekros. T 71

82603 papillärt adenoca

84403 - " - cystadenoca ( kodtext cystadenoca )

84703 - " - - " - mucinöst ( kodtext mucinöst adenoca )

84603 - " - - " - seröst

84050 - " - hidradenom

84060 - " - syringadenom

76770 papulos, bowenoid

86803 paragangliom malignt

86801 - " - uns

48930 parapsoriasis

parathyr adenom se T-97

37050 pelios

51570 pemfigus ( kodtext akantolys ) + D 3610

14700 perforation

44120 perif jättec granulom

49090 perisplenitis cartilaginea

37020 petekial blödning

87001 pheochromocytom borderline

87003 - " - malignt

87000 - " - uns

34000 phimosis ( kodtext struktur )

52500 phleboscleros

90200 phyllodestumör benign

90201 - " - borderline

90203 - " - malign = sarkom ex phyllodestumor

57100 pigmentförändring uns

57000 pigmentinlagring - se även under inlagring

57600 - " - gallpigment

57500 - " - hemosiderin

57700 - " - lipogran

57200 - " - melanin

57800 - " - metall

87200 pigmentnevus

87201 - " - borderline = dysplastiskt nevus

81100 pilomatrixom malherbe

46350 pilonidalsinus

93603 pinealom malignt

93601 - " - uns

50180 pinguecula

72250 piringer kuchinka, lymfadenopati

48520 pityriasis lichen et variolif

48880 - " - rosea

48980 - " - rubra pilaris

29000 placenta abnorm

29280 - " - circumvall

33300 - " - hydrops erytroblastos D 4680

29710 - " - kärlanomali

29170 - " - praevia

29240 - " - tvilling

29650 - " - velamentös insertion av navelsträng

43000 plasmacellsbalanit ( kodtext kron infl ) t 76

98303 - " - leukemi

43000 - " - mastit ( kodtext kron infl ) T 04

97311 plasmocytom ( myelom/myelomatos 97303 )

89400 pleomorft adenom

49000 pleuraplaque (kodtext fibros)

95500 plexiformt neurofibrom

93903 plexus choroid papill malignt

33900 pneumatosis ( kodtext retention av gas )

pneumokonios D 7600 + m-kod för spec inlagring!

40001 pneumoni broncho -

40003 - " - interstit

40002 - " - lobär

36270 pneumothorax

58550 poikoloderma atroficans

47720 polyarterit

47220 - " - is nodosa D-7321

47780 polyarterit

99501 polycytemia vera

90823 polyembryoma T-78 ( kodtext mtu )

90803 - " - T-87 ( kodtext malignt teratom )

40160 polymyalgia rheumatica D 3074

76800 polyp

82100 - " - adenomatös = tubulärt adenom

76800 - " - inflammat

72040 - " - metaplastisk hyperplasiogen

75500 - " - Peutz-Jaeger ( kodtext hamartom )

76900 polypos

76900 - " - inflammat

82200 polyposis coli familjär

25420 porencefali kongenital

72940 porokeratosis mibelli

75500 portvinsnevus ( kodtext hamartom )

79410 p-piller slh ( kodtext gestations slh )

87412 precancerös melanos

94433 prim polärt spongioblastom

31050 prolaps

76000 proliferation

76005 - " - atypisk

85001 - " - ductal mal misst t 04

76080 - " - epitelial

76085 - " - - " - atypisk

76050 - " - grandulär

77600 - " - hematopoetisk cell-

79310 proliferations slh (se i ö T-84)

46700 proliferativ fasciit T-18 (kodtext inflam m proliferation)

46700 - " - myosit T-13 (- " - - " - - " - - " - )

48130 prurigo nodularis

55590 psammomkroppar

72090 pseudoepitelial hyperplasi

72200 - " - lymfom ( kodtext lymfoid hyperplasi )

84806 - " - myxoma peritonei ( kodtext met slembild ca )

76820 - " - tumor inflam

56890 - " - xantoma elasticum

48840 psoriasis

48580 purpura pigmentosa

43500 pustulosis palm plant uns

40000 pyelonefrit uns T 719

41000 - " - akut T 719

43000 - " - kronisk T 719

41730 pyoderma gangrenosum

40460 pyometra (kodtext infl ospec varig) T-85

40460 - " - nefros - " - - " - - " - - " - T-71

40460 - " - salpinx - " - - " - - " - - " - T-86

44000 quervain de thyreoidit ( kodtext granulomatös infl )

80702 queyrat ( kodtext skivep ca in situ )

26500 rathke's cysta ( kodtext kongen cysta )

79900 regeneration

15600 rejection ( kodtext transplantat ) T-71

23070 renal dysplasi, kongenital

23080 - " - - " - multi cystisk

36220 reflux urin, urin läkage

44110 rep jättec granulom

33000 retention

33900 - " - av gas

77880 reticulohistiocytom

95103 retinoblastom

55390 retroperit xantogranulom

rematiska sjd kap 3

reumatoid arthrit D-3070

44940 - " - nodulus

89000 rhabdomyom

89040 - " - adult

89030 - " - fetalt

89003 - " - sarkom

89203 - " - - " - alveolärt

89103 - " - - " - embryonalt

89013 - " - - " - pleomorft

71000 rhinophyma ( kodtext hypertrofi )

45000 riedels struma ( kodtext infl m fibros )

88533 rundcells liposarkom

88033 - " - sarkom

14430 ruptur

41000 salpingit akut

74200 - " - isthmica nodosa

43000 - " - kronisk

40000 - " - ospecifik

88003 sarkom

89103 sarcoma boytroides ( kodtext rhabdomyosarc. Embryonalt )

44200 sarkoidos ( kodtext epiteloidcell.granulomat.) D-0828

88003 sarkom

95813 - " - alveolärt mjukdels-

89103 - " - boytroides

90443 - " - clear cell of tendons

92203 - " - chondro-

92213 - " - - " - juxtacorticalt

92403 - " - - " - mesenkymalt

88043 - " - epiteloidcells

92603 - " - ewings

90203 - " - ex giant fibroad

88103 - " - fibro-

91203 - " - hemangio-/angio-

88023 - " - jättecells-

91403 - " - kaposi's

88903 - " - leiomyo-

88913 - " - - " - epiteloidcells

88503 - " - lipo-

88553 - " - - " - blandad

88523 - " - - " - myxoit

88543 - " - - " - rundcells

91703 - " - lymfangio-

88953 - " - myo-

88403 - " - myxo-

88113 - " - myxofibro-

95403 - " - neurofibro-

91803 - " - osteo-

91903 - " - - " - juxtacort.

89003 - " - rhabdomyo-

89203 - " - - " - alveolärt

89103 - " - - " - embryonalt

89013 - " - - " - pleomorft

88033 - " - rundcells

88013 - " - spolcells

89303 - " - stroma-

90403 - " - synovialt

48820 seborrhoisk dermatit

72750 - " - keratos

79320 sekretions slh se i ö T-84 s 58

39100 sekvester

90613 seminom

90633 - " - spermatocytiskt

50010 senil elastos

72850 - " - keratos

72750 - " - verruca

75400 sertolicell only s. ( kodtext aplasi ) D-2682

90140 seröst cystadenofibrom

84603 - " - papill cystadenoca

84600 - " - - " - cystadenom

61600 sexkromosom förändr

97013 sezary's syndrom

71000 sialos ( kodtext hypertrofi )

sicca syndrom ( m-kod 43000 alt 72200 ) D-3830

84903 signetringsca

55790 silikos (kodtext inlagring kisel)+D-7600 pneumokonios

sinnessjd kap 9

77810 sinus histiocytos

77940 - " - - " - massiv

skelett sjd kap 3

80703 skivepitelca

80702 - " - cis

80823 - " - lågt diff (- " - lymfoepiteliom- " - )-anv.ev!

80763 - " - mikroinvasiv

80733 - " - småcellig

80713 - " - storcellig förhorn

80723 - " - - " - icke förhorn

33410 skivepitel cysta förvärv

26500 - " - - " - kongen (kodtext kong cysta)

73220 - " - metaplasi

73225 - " - - " - atypisk

80520 - " - papillom ( obs!- " - basalcellspapillom- " - M 72750 )

80700 - " - tumör benign

49020 skleros

52000 - " - arterio-

52200 - " - arteriolo-

52205 - " - flebo-

53300 - " - glomerulo-

53301 - " - - " - fokal

53320 - " - - " - nodulär

49000 - " - myelo- ( kodtext fibros )

99611 - " - - " - m myeloid metaplasi

52220 - " - nefro- benign

52210 - " - - " - malign

49900 - " - oto- ( kodtext ben-nybildning )

49020 - " - tympano- (kodtext skleros)

74200 skleroserande adenos ( kodtext adenos )

88320 - " - hemangiom syn. Dermatofibrom

45270 - " - osteomyelit

49210 skrumpnjure (kodtext deformerande fibros)

SLE D-3872

84803 slembild ca

21500 slutningsdefekt

80021 småcellig malign tumör

80413 - " - cancer

44180 spermagranulom

33400 spermatocele ( kodtext cysta ) t-79

90633 spermatocyt seminom

72210 spiegler - fendt syn lymfadenosis benigna cutis

84030 spiradenom eccrint

88570 spolcellslipom

88013 - " - sarkom

13550 spondylos

36100 stas uns

48010 stasdermatit

50440 status marmoratus

18000 status post op

20300 stenos kongenital

34000 - " - förvärvad

14300 stick

80123 storcellig cancer

80713 - " - skivepca förhorn

80723 - " - - " - icke förhorn

34000 striktur förvärvad

72430 stromahyperplasi

89303 - " - sarkom

89311 - " - tos

85901 - " - tumör gonadal

71600 struma uns

71620 - " - kolloid-

71640 - " - - " - adenomatös/nodös

11600 strålförändring

74200 stråligt ärr ( kodtext adenos )

42000 subakut inflam

44000 - " - thyreoidit ( kodtext granulomatös inflam )

93831 subependymom

svampinf D-0550

84000 svettkörteltumör benign

syfilis D-0182

95003 sympatogoniom

33600 synovialcysta

90403 - " - sarkom

90400 synoviom benignt

40000 synovit ospec infl

44900 - " - fibrinoid nekrot r a d-3070

47830 - " - teno- nodulär

45350 - " - - " - villös

84060 syringadenom papillärt

84070 syringom

39450 syringomyeli

14000 sår traumatiskt kirurgiskt

38000 - " - inflam = ulcus

72500 talgkörtelhyperplasi senil

84100 - " - tumör benign

76300 teleangiectasi/angiectasi

90800 teratom benignt

90801 - " - diff TD T-78

90803 - " - malignt

90833 - " - - " - intermed MTI T-78

90823 - " - - " - odiff MTU T-78

91023 - " - - " - trofobl MTT T-78 (choriocarcinom kvin 91003)

terminal ileit D-6216

86000 thekom

85801 thymom

85803 thymom malignt

thyreoidea sjd D-kod kap 2

40000 thyreoidit ospec

41000 - " - akut

44000 - " - granulomatös

45810 - " - hashimoto

44000 - " - jättecells

45810 - " - lymfocytär

44000 - " - de Quervain

43000 - " - Riedel's ( kodtext kron inflam )

44000 - " - subakut

55070 tophi ( kodtext urinsyre inl ) gikt D-1251

34200 torsion volvulus

48620 toxisk epidermal nekrolys

72200 toxoplasmos ( kodtext lymfoidhyperplasi ) D-0757

71000 trabekelblåsa ( kodtext hypertrofi ) T-74

15600 transplantat ( även rejection )

10000 trauma

10020 - " - förlossnings-

46060 trombangiitis obliter buerger

81000 trichoepiteliom

35100 tromb/trombos

35101 - " - färsk

35103 - " - organiserad

46050 - " - oflebit

44700 tuberkulos ( kodtext inflam granulomat nekrot ) D-0188

45730 tuberös skleros ( kodtext adenoma sebac Pringle )

82113 tubulärt adenoca

80401 tumorlet

80000 tumör benign

80003 - " - malign

80100 - " - epitelial benign

80103 - " - - " - malign=cancer

88000 - " - mesenkymal benign

88003 - " - - " - malign=sarkom

80006 - " - embolus = metastas

tumörer övrigt se under spec namn

82000 turban tumör = eccrint dermalt cylindrom

29240 tvilling placenta

49020 tympanoskleros

75500 - " - tårtmamma- " - ( kodtext hamartom )

43030 ulcerös colit ( kodtext inflam kron ulcer. ) D-6255

38000 ulcus

38250 - " - aftöst

38090 - " - peptiskt

38280 - " - solitärt

44460 urethrakarunkel

36220 urinreflux

55070 - " - syre inl

81203 uroepitelial cancer ( såväl infiltr som ej infiltr!)

81202 - " - - " - in situ =- " - flat- " - CIS

81201 - " - papillom ( kodtext uroep ca misst/papillom )

81211 - " - - " - invert

97400 urticaria pigmentosa ( kodtext mastocytos ) D-3560

32600 varix

40000 vaskulit uns

40700 - " - nekrotis

44900 - " - fibrinoid nekrot

75500 vaskulär nevus ( kodtext hamartom )

84200 vaxkörtel tumör benign

44700 Wegeners granulomatos ( kodtext inflam nekrotis granulomat )

29650 velament insert av n-sträng

91220 venöst hemangiom

36100 - " - stas ( kodtext stas )

76600 verruca

36360 vesikel=blåsa

85610 whartin syn cystadeno lymfom

82611 villöst adenom ( obs! Ca anm ev )

45350 - " - tenosynovit

41000 virus hepatit d-0520

65500 - " - inf ( kodtext kärnincl ) D-0350

66700 - " - - " - ( kodtext intracytopl incl ) D-0350

34200 volvulus

14000 vulnus

33300 vätskeretention

74450 warty dyskeratoma

89603 Wwilm's tumör

55300 xantom/ xantelasma ( kodtext xantomatös inl )

55380 xantogranuloma juvenil

55390 - " - retroperiton

74040 xeroderma pigmentosum

84610 ytpapillom

32600 åderbråk

49060 ärr

49730 - " - hypertrofiskt

49720 - " - keloid

81500 ö-cellstumör benign

36500 ödem

36660 - " - lymf-

36000 - " - /stas/exudat uns

00020 önskad undersökning ej utförd

81200 övergångsepit papillom T-23

22300 övertaligt organ