Förslag till kundenkät

1. Hur ofta får ni remissvar där det saknas information?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

2. Hur ofta får ni remissvar där informationen är otydlig/tvetydig?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

3. Hur ofta får ni remissvar med irrelevant/störande information?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

4. Hur ofta får ni remissvar där ni ifrågasätter informationen?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

5. Finns det enskilda personer på patologavdelningen vars bedömningar du särskilt ifrågasätter?

Ja

Nej

 

6. Hur ofta får ni remissvaren så sent att det stör patientvården?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

7. Hur ofta saknar ni kontakt med patolog/cytolog i enskilda akuta patientärenden?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

8. Hur ofta saknar ni konferensmöjligheter med patolog/cytolog?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

9. Hur ofta saknar ni kontakt med patolog/cytolog för principiella diskussioner? (t ex angående
klassifikationssystem, struktur och innehåll i remissvar, preparatmärkningar, preparathantering,
svarstider etc)

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

10. Hur ofta saknar du provtagningsanvisningar för patologi/cytologi?

Aldrig

Enstaka gånger /år

Enstaka ggr/månad

Enstaka ggr/vecka

Dagligen

 

11. Vad tycker du om det personliga bemötande och serviceandan som du får av personal på
patologavdelningen?

Mycket bra

Bra

Tillfredsställande

Dåligt

Ingen åsikt

 

Synpunkter på någon särskild personalkategori? Vilken/vilka?……………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

12. Finns det analys(er) som ni saknar? Vilka?………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

13. Spontana kommentarer avseende verksamheten på patologi/cytologi lab…

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………