Medlemmar

Annika Patthey , Umeå (Annika.Patthey (at) regionvasterbotten.se)

Sofia Westbom Fremer,  Lund

Sandra Wessman, Solna

Malin Båtsman, Umeå

Henrik Edvardsson , Karlstad och Huddinge

Eva Lundin , Umeå

Constantina Mateoiu  Göteborg

Anna Måsbäck, Lund

Angeliki Papagiannopoulou, Linköping

Diana Taslica, Uppsala

Josefin Severin Karlsson, Solna

 

  

Några av gruppens medlemmar är också medlemmar i Equalis expertgrupp för cervixcancerprevention, läs mer om deras verksamhet här