Snabblänkar

Länkar

Histologiska bilder

 

Se Lärande på internet under Utbildning, här finns många olika hemsidor där man kan träna på diagnostik av virtuella slides, lyssna på webinars och ta del av preparatsamlingar.

 

Organisationer

Svensk Förening för Klinisk Cytologi
Riksföreningen för Histopatologi (finns även på facebook)  
Svensk Förening för Obduktionstekniker

Sveriges Läkarförbund
Svenska Läkaresällskapet

European Society of Pathology (ESP) 
European Board of Pathology
International Academy of Pathology (IAP)
European Union of Medical Specialists (UEMS)
Dansk selskab för Patologisk Anatomi och Cytologi
Den norske patologforening
Norsk Forening för Klinisk Cytologi
IAP Deutsche Abteilung

 

Kvalitetssäkring et c

SWEDAC
EQUALIS
NordiQC
UKNEQUAS
Immunoquery

TASTE (Telepathological ASsessment of histopathological and cytological TEchniques) manual

 

Internationella diagnostik-/svarsmallar et c

The Royal College of Pathologists (England)
College of American Pathologists (USA)
International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR). Samarbete mellan RCPath, CAP, CAP-ACP och RCPA.