Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2020/2021

Cristian Ortiz-Villalón - ordförande
Emilia Andersson - vice ordf och kassör
Johan Hartmann - vetenskaplig sekreterare
Gunilla Rask - webredaktör
Zdenek Rohan - medlemsregisteransvarig
Carl-Johan Hyltse - ST-representant
Margareta Lirvall - ledamot
Pedro Farrajota Neves da Silva - ledamot
Thomas Sollie - ledamot

 

Adjungerade till styrelsen:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Nelly Penagos Tafur - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Carlos Fernandez Moro - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering

 För en presentation av styrelsen med bilder se: https://www.youtube.com/watch?v=Gw1Bjt1yTOA&feature=youtu.be