Representationspolicy

Utdrag ur arbetsinstruktion för KVAST-studiegrupper 2006-10-31

- Föreslå representant inom patolog-cytologkåren vid kontakter med nationella kliniska intresseorganisationer och nationella kliniska studier.

Analogt gäller för kontakter med myndigheter att den som representerar patologi i kontakter med myndighet eller av myndighet utsedd grupp ska vara accepterad av styrelsen för Svensk förening för patologi. Den som representerar cytologi i kontakter med myndighet eller av myndighet utsedd grupp skall vara accepterad av styrelsen för Svensk förening för klinisk cytologi.

Ovanstående är beslutat vid föreningsmöten i Svensk Förening för Patologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi den 22 maj 2003.