Policydokument

Policydokument avseende patologavdelningarnas ekonomiska relation till Svensk Förening för Patologi

· Resa och uppehälle i samband med styrelsemöte i SvFP i anslutning till Vårmöte, Riksstämma och Utbildningsdagen i Uppsala bekostas av styrelseledamöternas hemavdelningar.

· Rese- och uppehållskostnader i samband med övriga styrelsemöten finansieras av SvFP.

· Resa och uppehälle för ledamöter i KVAST-grupperna, vad gäller grupparbetsmötena, årliga planeringsdagen i Stockholm samt Utbildningsdagen i Uppsala, bekostas av hemavdelningarna.

· Rese- och uppehållskostnader i samband med KVAST-kommitténs årliga möte i Linköping finansieras av SvFP så länge den pott på 10.000:-/patologiavdelning som betalades in för ca 8 år sedan räcker. Lunchkostnader vid årliga planeringsmötet i Stockholm för sammankallande i KVAST-grupperna bekostas av SvFP via s.k. KVAST-medel.

· SPUR finansieras via inspektionsavgifter.

· Patologisektionens aktiviteter under Riksstämman finansieras via av SvFP disponerade föreläsningsfonder. Dessa har tyvärr givit dålig avkastning sista åren, varför SvFP har som ambition att öka inslaget av sponsring från såväl privata företag som från patoligiavdelningarna, sistnämnda med särskild hänsyn till diskrepansen mellan kliniska specialiteter och laboratoriespecialiteter vad gäller bidrag från läkemedelsindustrin.

Ovanstående beslutades på styrelsemötet samt föreningsmötet Svensk Förening för Patologi, 22 maj 2003.