Medlemmar i arbetsgruppen

Hans Brunnström, Lund (NVP lungcancer)

Levent Akyürek, Göteborg

Aziz Hussein, Göteborg

Cristian Ortiz-Villalon, Stockholm (NVP ILD)

Göran Elmberger, Umeå (NVP sarkoidos)

Katalin Dobra, Stockholm

Martin Mettävainio, Umeå

Miklos Gulyas, Uppsala

Nastaran Monsef, Linköping (SNOMED)

Patrick Micke, Uppsala