Medlemmar

Sofia Westbom Fremer,  Lund (sofia.westbom-fremer(at)skane.se)

Sandra Wessman, Solna

Malin Båtsman, Umeå

Henrik Edvardsson , Karlstad och Huddinge

Eva Lundin , Umeå

Constantina Mateoiu , Göteborg

Anna Måsbäck , Lund

Angeliki Papagiannopoulou , Linköping

Annika Patthey , Umeå

Diana Taslica , Uppsala

Josefin Severin Karlsson, Solna

 

  

Några av gruppens medlemmar är också medlemmar i Equalis expertgrupp för cervixcancerprevention, läs mer om deras verksamhet här