Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

 
Gynekologisk patologi - Webinars, Slide sessions, Journal clubs och Podcasts
International society of gynaecological pathologists  anrodnar ovanstående online events som man kn registrera sig på deras hemsida ISGyP.
 
Grundkurs i patologi i Halmstad 9-11 februari 2022
Kursen riktar sig till läkare under början av sin ST eller vikarierande underläkare inom i första hand Klinisk patologi samt Rättsmedicin. ProgramAnmälan.
 
ST-kurs i melanocytära tumörer 7-11 februari 2022
En kurs för dig som är ST-läkare i klinisk patologi. Du kommer få grundläggande kunskaper i bedömningen av melanocytära tumörer. Kursen hålls digitalt 2022. Kursen är i regi av Hudkvastgruppens medlemmar och organiseras av Britta Krynitz vid Karolinska Universitetslaboratoriet, enheten för Klinisk patologi och cytologi, Solna i samarbete med Karolinska Institutet. Sista anmälningsdag 2021-11-16. Program.
  
Webinarie om radiologisk-patologisk korrelation inom bröstpatologi 30 september 2021
Anordnas av Stavanger universitetssjukhus på "Stavanger day in pathology"
Webinariebeskrivning: Prof. Tibor Tot fra Sverige, en verdskjent autoritet innen brystpatologi, skal gi en serie forelesninger i løpet av dagen (se vedlagt program). Forelesninger sendes online og lenker kan mailes etter påmelding. Vi regner med at det kan bli interessant ikke kun for patologer, med også for radiologer og kirurger. Alle interesserte kolleger er velkomne med sin påmelding til:  eliza.peixoto.albernaz@sus.no
 
Kurs i "Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik" 8-10 decenber 2021.
Kursbeskrivning: Vi har sedan 2017 anordnat den populära AI-kursen: Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik, för radiologer och patologer, på CMIV i Linköping https://liu.se/artikel/ai-och-deep-learning. Kursen har pausats under pandemin men kommer nu att anordnas igen 8-10 december 2021
 
ST-kurs i GI-patologi i Umeå 12-14 januari 2022
Anordnas av Umeå universitet i samarbete med GI-KVAST. Mer info.
 
34th European congress of pathology
Kommer att äga rum i Basel 3-7 September 2022. Mer info.
 
Kurs i benmärgsdiagnostik 28-31/5/22
XV EBMWG International Bone Marrow Course and Workshop, May 28-31, 2022 in Lund.
Anordnas av Mats Ehinger och Anna Porwit, en internationell benmärgskurs och fallbaserad workshop (deltagarna skickar kan själva skicka in fall för diskussion). Målgrupp är alla ST-läkare och patologer med intresse att förkovra sin benmärgsdiagnostik. Länk till kurssidan.
 
Kurs i molekylärdiagnostik 21-23/2/22
Arrangeras av Medical University of Vienna. För tillfället ej bestämt om det kommer att vara på plats i Wien eller On-Line. V.g. se uppdateringar på arrangörens hemsida: Molecular Diagnostics Training School 2022 (MDTS).
 
Webbinarium i precisionsmedicin 22/10/2021
Webbinarium som diskuterar förutsättningar, behov och utveckling av precisionsmedicin i klinisk sjukvård. Anordnas av Dagens medicin och Vinnova. Program och anmälan.
 
Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården under hösten 2021
- Anordnas av Genomic Medicine Sweden (GMS), vänder sig till läkare och annan sjukvårdspersonal och syftet är att berätta mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken.
Hela höstprogrammet:
 
 
Lista på diverse intressanta kurser 
 
- Postgraduate course on thyroid pathology and cytology: https://pathologie.medunigraz.at/diagnostic-thyroid-pathology-and-cytology.
 
- Digital GI kurs 5-6 nov 2021 (€50): https://pathpathology.ro/
 
ST-kurs i thoraxpatologi 19-21 oktober 2021 (Sista anmälningsdag 1/10-21)
Den 19-21 oktober 2021 kommer Hans Brunnström och Kajsa Ericson Lindquist att hålla en ST-kurs i Thoraxpatologi. Kursen arrangeras från Lund/Region Skåne, men i ett digitalt format. Information om anmälan och kontaktuppgifter finns i inbjudanProgram.
 
 
Kurser i urinvängscytologi och urinvängspatologi i Jönköping i Oktober (Sista anmälningsdag 20/9-21)
Kurs i urinvängscytologi anordnas 21-22/10 i Jönköping. Preliminärt programAnmälningsblankett.
Kurs i urinvängspatologi anordnas 25-26/10 i Jönköping.  Preliminärt programAnmälningsblankett.
 
 
  
Kurs i benmärsdiagnostik 20-22:a september 2021, Zoom
KVAST-gruppen i hematopatologi arrangerar denna kurs som riktar sig  främst till ST-läkare eller specialister i klinisk patologi som önskar förkovra sig. Kursen täcker merparten av de vanligaste neoplastiska benmärgssjukdomarna. Fokus kommer att ligga på morfologisk diagnostik, men alla väsentliga diagnostiska verktyg inkluderande immunhistokemi, flödescytometri, molekylärgenetik, cytogenetik och klinisk bild kommer att diskuteras ingående.
Antal platser: 30
Sista anmälningsdag: 1/7 2021
För mer info, se inbjudan och preliminärt schema
 
SK-kurs: Gynekologisk patologi - övre trakt 6-8:e oktober (på distans)
Kursen ger grundläggande kompetens inom diagnostik i gynekologisk patologi. Fokuset är ovarium (inklusive epiteliala, könsträngs- och germinalcellstumörer), peritoneum, tuba, samt trofoblastsjukdomar.
Anmälan sker via socialstyrelsens hemsida senast 1/5.
 
SK-kurs: Hudpatologi - en överlevnadskurs - 15-17:e november (på distans)
Tre dagars kurs i grundläggande hudpatologi för daglig klinisk diagnostik. Grundlig genomgång av terminologi, preparathantering och hudens olika reaktionsmönster. Handfasta råd vid dermatosdiagnostik, benigna och maligna tumörer, infektioner, praktisk tillämning av specialfärgningar, immunhistokemiska och molekylärbiologiska analyser. Fallgropar vid diagnostik, värdering av fynd och differentialdiagnostiska överväganden.
Anmälan sker via socialstyrelsens hemsida senast 1/5.
 
Interactive thoracic pathology 14-18:e juni 2021
Cristian Ortiz-Villalón vid Karolinska ordnar tillsammans med Prof. César A. Moran vid MD Anderson en kurs i lungpatologi riktad till ST-läkare (dock ej rekommenderat för alldeles nya ST) och nyblivna specialister. Det blir en distanskurs med mycket interaktion och digitala workshops på scannade fall tillsammans med föreläsarna. Programmet täcker såväl inflammatoriska som neoplastiska sjukdomar. Läs mer på kurshemsidan.

 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet och Uppsala universitet utlyser kursplatser inom NatiOn – en nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan pågår under tre år och du läser upp till 30 hp vilket täcker de poäng du behöver under forskarutbildningen vid de flesta lärosäten. NatiOn vänder sig främst till läkare vars projekt har en inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning.

Utlysning sker mars 2021 och deadline för ansökan är 7 maj 2021. Forskarskolan startar april 2022. Besked om antagning lämnas under augusti 2021.  Observera att du måste vara antagen till forskarutbildning inför start av första kursen VT 2022. För mer info, se annons.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

ÖGPath - Pannonian Online Course: Pathology of the large bowel 7:e-8:e maj onlinekurs
Österrikiska föreningen för klinisk patologi och molekylärpatologi anordnar denna kurs som täcker såväl inflammatoriska, infektiösa, iatrogena och neoplastiska sjukdomar i tjocktarmen. Sista anmälningsdag 5:e mars.
För mer info se inbjudan (pdf)

Artificial intelligence in pathology (in English) 31:a maj - 4:e juni onlinekurs
Denna kurs organiseras av den franska patologföreningen och antalet platser är begränsat till 30 st.  KUrsen riktar sig både till patologer och datavetare med delvis olika kursinnehåll för de olika grupperna. Ur annonsen:
The aim of the course is to introduce the basic concepts of AI based pathology.
Participants will be able to design their own study, and will learn:
1) to transform their dataset with augmentation and normalization techniques,
2) to build effective neural networks for histological images classification
3) to assess the performance of their models.
Data scientists will also be introduced to the main aspects of histology and modern oncology. This will
allow them to build high quality datasets and design studies and models that are relevant from a
clinical point of view.
- Pathologist / clinician track: this track will provide pathologists and clinicians an introduction on how
artificial intelligence technologies work, their strengths and weaknesses and how a study involving
image analysis should be designed. För mer info, se annons.

Masterprogram i molekylär onkologi - Molecular Oncology Master (MOM)

Ettårig distanskurs på engelska med lärare från Harvard, MD Anderson mm. Möjlighet till stipendium för att täcka delar av kurskostnaden. Sista ansökningsdag 15.e juli. Läs mer på programmets hemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).