Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

Kurser i urocytologi och uropatologi i Jönköping i Oktober (Förhandsinformation för datum enl. nedan)
Kurs i urincytologi anordnas 21-22/10 i Jönköping.
Kurs i uropatologi- urinvägar anordnas 25-26/10 i Jönköping.
Mer info kommer 1 augusti med anmälan.
 
 
ST-kurs i thoraxpatologi 19-21 oktober 2021

Den 19-21 oktober 2021 kommer Hans Brunnström och Kajsa Ericson Lindquist att hålla en ST-kurs i Thoraxpatologi. Kursen arrangeras från Lund/Region Skåne, men i ett digitalt format. Information om anmälan och kontaktuppgifter finns i inbjudanProgram.

 

Interactive thoracic pathology 14-18:e juni 2021
Cristian Ortiz-Villalón vid Karolinska ordnar tillsammans med Prof. César A. Moran vid MD Anderson en kurs i lungpatologi riktad till ST-läkare (dock ej rekommenderat för alldeles nya ST) och nyblivna specialister. Det blir en distanskurs med mycket interaktion och digitala workshops på scannade fall tillsammans med föreläsarna. Programmet täcker såväl inflammatoriska som neoplastiska sjukdomar. Läs mer på kurshemsidan.
 
Kurs i benmärsdiagnostik 20-22:a september 2021, Zoom
KVAST-gruppen i hematopatologi arrangerar denna kurs som riktar sig  främst till ST-läkare eller specialister i klinisk patologi som önskar förkovra sig. Kursen täcker merparten av de vanligaste neoplastiska benmärgssjukdomarna. Fokus kommer att ligga på morfologisk diagnostik, men alla väsentliga diagnostiska verktyg inkluderande immunhistokemi, flödescytometri, molekylärgenetik, cytogenetik och klinisk bild kommer att diskuteras ingående.
Antal platser: 30
Sista anmälningsdag: 1/7 2021
För mer info, se inbjudan och preliminärt schema
 
Gynekologisk patologi - övre trakt 6-8:e oktober (sannolikt på distans annars Lund)
Kursen ger grundläggande kompetens inom diagnostik i gynekologisk patologi. Fokuset är ovarium (inklusive epiteliala, könsträngs- och germinalcellstumörer), peritoneum, tuba, samt trofoblastsjukdomar.
Anmälan sker via socialstyrelsens hemsida senast 1/5.
 
Hudpatologi - en överlevnadskurs - 15-17:e november, Lund
Tre dagars kurs i grundläggande hudpatologi för daglig klinisk diagnostik. Grundlig genomgång av terminologi, preparathantering och hudens olika reaktionsmönster. Handfasta råd vid dermatosdiagnostik, benigna och maligna tumörer, infektioner, praktisk tillämning av specialfärgningar, immunhistokemiska och molekylärbiologiska analyser. Fallgropar vid diagnostik, värdering av fynd och differentialdiagnostiska överväganden.
Anmälan sker via socialstyrelsens hemsida senast 1/5.
 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet och Uppsala universitet utlyser kursplatser inom NatiOn – en nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan pågår under tre år och du läser upp till 30 hp vilket täcker de poäng du behöver under forskarutbildningen vid de flesta lärosäten. NatiOn vänder sig främst till läkare vars projekt har en inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning.

Utlysning sker mars 2021 och deadline för ansökan är 7 maj 2021. Forskarskolan startar april 2022. Besked om antagning lämnas under augusti 2021.  Observera att du måste vara antagen till forskarutbildning inför start av första kursen VT 2022. För mer info, se annons.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

ÖGPath - Pannonian Online Course: Pathology of the large bowel 7:e-8:e maj onlinekurs
Österrikiska föreningen för klinisk patologi och molekylärpatologi anordnar denna kurs som täcker såväl inflammatoriska, infektiösa, iatrogena och neoplastiska sjukdomar i tjocktarmen. Sista anmälningsdag 5:e mars.
För mer info se inbjudan (pdf)

Artificial intelligence in pathology (in English) 31:a maj - 4:e juni onlinekurs
Denna kurs organiseras av den franska patologföreningen och antalet platser är begränsat till 30 st.  KUrsen riktar sig både till patologer och datavetare med delvis olika kursinnehåll för de olika grupperna. Ur annonsen:
The aim of the course is to introduce the basic concepts of AI based pathology.
Participants will be able to design their own study, and will learn:
1) to transform their dataset with augmentation and normalization techniques,
2) to build effective neural networks for histological images classification
3) to assess the performance of their models.
Data scientists will also be introduced to the main aspects of histology and modern oncology. This will
allow them to build high quality datasets and design studies and models that are relevant from a
clinical point of view.
- Pathologist / clinician track: this track will provide pathologists and clinicians an introduction on how
artificial intelligence technologies work, their strengths and weaknesses and how a study involving
image analysis should be designed. För mer info, se annons.

Masterprogram i molekylär onkologi - Molecular Oncology Master (MOM)

Ettårig distanskurs på engelska med lärare från Harvard, MD Anderson mm. Möjlighet till stipendium för att täcka delar av kurskostnaden. Sista ansökningsdag 15.e juli. Läs mer på programmets hemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).