35th European Congress of Pathology

Anordnas av European Society of Pathology

Se länk: 35th ECP

Starttid: lördag 9 sep. 2023
Sluttid: onsdag 13 sep. 2023
Plats:

Dublin, Ireland

Fler aktiviteter


Alla händelser