Bevaranderekommendationer

Utdrag ur protokoll från Årsmöte 2006-11-29

§19 Johan Botlings sammanställning av utfallet av den till alla avdelningar skickade enkäten rörande "Bevarandetider för biobanksmaterial" genomgicks och resultatet diskuterades. Årsmötet tillstyrkte av styrelsen framställt förslag enligt följande:

A) Färgade vävnadssnitt ska bevaras minst 20 år.

B) Cytologiglas ska bevaras tills vidare.

C) Paraffinbäddat vävnadsmaterial ska bevaras tills vidare.

D) Pappersremisser/utlåtanden kan kastas om digital version sparas.