In memoriam

Lennart Mellblom avled under sommaren efter lång tids sjukdom. Han blev 70 år. Patologsverige har därmed förlorat en av sina mest hängivna kollegor - hängiven sin specialitet och "sina" patienter.

L Mellblom

Lennart började sina medicinstudier 1970 på den då nystartade Uppsala/Linköping-linjen och fick sin läkarexamen 1976 samt legitimation 1979. Lennart påbörjade sin AT inom ramen för ett forskar-AT-block och inledde då ett avhandlingsarbete om mastceller med Lennart Enerbäck på Patologen i Linköping som handledare. Efter disputation 1979 flyttade Lennart till Kalmar för ett FV-block i klinisk patologi med Hugo Knutsson som handledare och med kortare perioder av utlokalisering till Lund. 1993 stod en ny patologiavdelning klar i Kalmar och Lennart blev verksamhetschef, ett uppdrag som han hade till 2005. 1995 organiserade Lennart och medarbetare patologföreningens Vårmöte i Kalmar, där Lennart själv höll ett föredrag om Helicobacter och Sydney-klassifikationen. 2007 flyttade Lennart till patologiavdelningen i Karlskrona, där han också var verksamhetschef fram till sin pensionering.

Lennart Mellblom var en omvittnat mycket skicklig allmänpatolog men insåg att en viss grad av "subspecialisering" var nödvändig även på en länsavdelning. Lennart kom därför att intressera sig särskilt för dermatopatologi, GI-patologi och hematopatologi - intressen som han utvecklade inte minst genom aktivt deltagande i kliniska ronder.

Lennart insåg tidigt att förtroendet hos kliniska kollegor för en bedömningsspecialitet som klinisk patologi var helt avhängigt av att diagnostiken i alla led kunde standardiseras och kvalitetssäkras. När KVAST startade sin verksamhet i början av 1990-talet blev Lennart dess första och under lång tid sammankallande och den person som organiserade detta för svensk patologi så viktiga och avgörande kvalitetsarbete. Lennarts djupa intresse för kvalitetsfrågor innebar senare att han engagerade sig i arbetet inom SWEDAC med att ackreditera den kliniska patologin och extern kvalitetskontroll i regi av EQUALIS expertgrupp för klinisk patologi.

Under sin tid som verksamhetschef i Kalmar kom Lennart Mellblom och medarbetare tidigt att engagera sig för "digital patologi" först i form av fryssnittsdiagnostik på distans av parathyroidearesektat och sentinel node bedömning i samarbete med kirurgkliniken i Västervik, senare i form av digitala klinisk-patologiska konferenser. Med tiden utvecklades intresset för digital patologi och avdelningen i Kalmar blev senare pionjäravdelning då all histopatologisk diagnostik inscannades och avlästes digitalt. Lennart var senare drivande inom ExDin, det digitala nätverksprojekt, som syftade till att utveckla teknik, kvalitet och samarbete inom digital patologi.

Svensk förening för patologi och svensk patologi har med Lennart Mellbloms bortgång förlorat en av sina förgrundsgestalter - djupt respekterad för sina breda och djupa kunskaper, för sitt starka engagemang för kvalitetssäkring av diagnostiken och inte minst för sin klokhet, ödmjukhet och omsorg om medarbetare och vänner.

 

Christer Sundström
Ordf. 1986-1997

21 oktober 2022

Fler nyheter


Alla nyheter