Från Socialdepartementet

I december 2018 skickade SvFP:s styrelse ett brev till Socialdepartementet angående hur IVO hanterar anmälningsfall inom laboratoriemedicin. Här kan du ta del av brevet samt svaret från departementet.

För att läsa brevet klicka här (pdf)

Här följer departementets svar (mail):

 

" From: Lena Bergström Wiegurd [mailto:lena.bergstrom-wiegurd@regeringskansliet.se] On Behalf Of S Registrator
Sent: den 19 december 2018 14:01
To: Irina Alafuzoff
Cc: S Registrator
Subject: S2018/05949/KOM BREV handling nr 1


Hej Irina

Tack för ditt brev med värdefulla synpunkter. Den politiska staben har även tagit del av brevet.

Regeringen varken kan eller får yttra sig om enskilda myndigheters interna processer. Därför måste jag hänvisa direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i frågor som rör myndighetens arbete.

Patologin är en viktig verksamhet inom cancervården och arbete pågår med att stärka cancervården inkl. patologin på olika sätt. Övergångsregeringen och regeringskansliet ser positivt på det utvecklingsarbete som bedrivs av Svensk Förening för Patologi och som är beskrivet i brevet.

Med vänlig hälsning

Lena Bergström Wiegurd
Brevhandläggare
Socialdepartementet"

21 oktober 2022

Fler nyheter


Alla nyheter